Subjekty zaoberajúce sa výkonom práva; polícia, súdy, väzenská služba a ďalšie.
Arbitrážny súd
Spôsob vymáhania pohľadávok súdnou cestou. Alternatívne riešenia obchodných sporov.
Colný kriminálny úrad
Úlohy úradu v oblasti boja proti nedovolenému dovozu, vývozu a tranzitu omamných a nebezpečných látok, kontakty.
Generálna prokuratúra SR
Informácie o činnosti GP, pracoviská, štatistiky, register trestov, úradné hodiny a kontakty.
Mestská polícia Nitra
Oficiálne stránky mestskej polície v Nitre, informácie pre verejnosť, formuláre na stiahnutie, kontakty.
Mestská polícia Prievidza
Úradné hodiny a kontakty, tlačivá, straty a nálezy, fotogaléria.
Najvyšší súd SR
Obsahuje oznamy, stanoviská, rozhodnutia, informácie o verejnom obstarávaní, výberových konaní a dokumenty.
Policajný zbor SR
Informácie pre verejnosť a uchádzačov o prijatie do služobného pomeru, kontakty, zákony, štatistika a galéria.
Rozhodcovský súd SR
Informácie o inštitúcii, rozhodcovskom konaní, register rozhodcov, legislatíva a vnútorné predpisy.
Vojenská polícia
Aktuálne informácie, štruktúra, informácie o pracovných miestach a kontakty. História VP a galéria.
Zbor väzenskej a justičnej stráže
Informácie o zbore, jeho úlohy a legislatíva. Verejné obstarávanie a voľné pracovné miesta.

Táto kategória v iných jazykoch 5

[Toga Mozilla]
Posledná zmena:
December 22, 2016 at 10:24:19 UTC
Spoločnosť
Šport
All Languages
Kultúra
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdravie
Domov
Správy
Voľný čas
Zdroje
Regionálne
Veda
Internetové obchody