In Partnership with AOL
Rovnako pozri:
Táto kategória v iných jazykoch
 • Ak Řehák & Tisoň - Ponuka služieb v oblastiach obchodného, pracovného a občianskeho práva. [Skalica]
  [!]
 • Centrum právnej pomoci - Cenrum bezplatnej právnej pomoci s cieľom zlepšiť prístup k spravodlivosti pre ľudí v materiálnej núdzi.
  [!]
 • Forensic.sk - Nezávislá znalecká organizácia poskytujúca služby v oblasti znaleckých odvetví a medicínsko-vedných odboroch súdne lekárstvo a chirurgia.
  [!]
 • Ing. Vladimír Uhrín - Znalec z odboru stavebníctvo, odvetvie Pozemné stavby, Odhad hodnoty nehnutelností. [Bratislava]
  [!]
 • JUDr Ingrid Repková - Advokátska kancelária z Košíc poskytujúca komplexný právny servis a poradenstvo.
  [!]
 • JUDr. Alena Szalayová - Exekútorský úrad v meste Levice. Služby súdneho exekútora a ďalšie právne činnosti.
  [!]
 • JUDr. Alena Vagačová, JUDr. Jarmila Michálková - Právne služby poskytované fyzickým i právnickým osobám.
  [!]
 • JUDr. Jarmila Zahradníková - Právne služby, zastupovanie a poradenstvo pri rozvodoch, rozchodoch a otázkach starostlivosti a osvojenia detí.
  [!]
 • JUDr. Jarmila Čižmárová - Advokátska kancelária zaoberajúca sa obchodným, občianskym a rodinným právom. [Bratislava]
  [!]
 • JUDr. Jozef Kirst - Poskytovanie právnych služieb, poradenstva v rôznych oblastiach práva advokátom. [Košice]
  [!]
 • JUDr. Jozef Vaško - Obchodnoprávna agenda pre právnické a fyzické osoby. [Košice]
  [!]
 • JUDr. Juraj Kula - Ponúka spisovanie zmlúv, zastupovanie pred súdmi, zakladanie spoločností a ďalšie služby. [Poprad, Košice]
  [!]
 • JUDr. Ladislav Mikeska - Súdny exekútor, vymáhanie pohľadávok v regiónoch Ružomberok, Liptovský Mikuláš a okolie.
  [!]
 • JUDr. Ladislav Ágh - Exekútorský úrad, vymáhanie pohľadávok. Legislatíva, vzory zmlúv a právnych podaní.
  [!]
 • JUDr. Marián Janec - Exekučné konanie, postúpenie a vymáhanie pohľadávok.
  [!]
 • JUDr. Marián Jurina - Vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí, vymáhanie pohľadávok, exekučná činnosť.
  [!]
 • JUDr. Martin Kirňak - Advokátska kancelária so sídlom v Prešove poskytuje komplexné právne služby a poradenstvo na celom území Slovenskej republiky.
  [!]
 • JUDr. Martin Olos - Advokátska kancelária poskytujúca právne služby v hlavných odvetviach slovenského právneho poriadku.
  [!]
 • JUDr. Michal Petrík - Advokátska kancelária s ponukou služieb v oblasti občianskeho, obchodného, trestného a konkurzného práva.
  [!]
 • JUDr. Peter Cirbes - Vykon exekúcií, informácie o exekútorskom úrade.
  [!]
 • JUDr. Renáta Jánska - Advokátska kancelária v Trenčíne poskytuje právne služby vo všetkých oblastiach práva.
  [!]
 • JUDr. Roman Cibulka - Právne služby v oblastiach občianske, rodinné, dedičské, trestné, pracovné, ústavné, obchodné a správne právo. [Trnava]
  [!]
 • JUDr. Stanislav Laifer - Vymáhanie pohľadávok, exekučná činnosť, poradenstvo v oblasti vymáhania a dražby.
  [!]
 • JUDr. Vladimír Nádaský - Komplexné právne služby, urgentné zakladanie obchodných spoločností a vymáhanie pohľadávok. [Bratislava]
  [!]
 • JUDr.Mária Miháliková - Advokátska kancelária so sídlom v Žiline poskytujúca komplexné právne služby vo všetkých oblastiach práva.
  [!]
 • Mgr. Dorian Merešš - Advokátska kancelária v meste Košice, založená v roku 1999.
  [!]
 • Mgr. Martin Petruška - Služby súdneho exekútora so sídlom v meste Humenné.
  [!]
 • Mgr. Miroslava Schneiderová - Právne služby a poradenstvo, zastupovanie pred súdmi, vypracovávanie kúpnych, darovacích a iných zmlúv. [Žiar nad Hronom]
  [!]
Skúste sa stať editorom kategórie.
[Scale_Mozilla]
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Podmienky použitia
Pozrite naše sesterské stránky  mozilla.org | MusicMoz | Wikipedia

Posledná zmena: Október 17, 2014 at 7:45:11 UTC - editovať