World Slovensky Spoločnosť Zákon a právo Právne služby a poradenstvo
26
Obsahuje avokátske kancelárie a právne poradenstvo, služby notárov, exekutory, urovnanie a inkasovanie dlhov a pohľadávok, znalecké posudky, odhady a oceňovanie.

Rovnako pozri: 2

Ak Řehák & Tisoň
Ponuka služieb v oblastiach obchodného, pracovného a občianskeho práva. [Skalica]
Centrum právnej pomoci
Cenrum bezplatnej právnej pomoci s cieľom zlepšiť prístup k spravodlivosti pre ľudí v materiálnej núdzi.
Forensic.sk
Nezávislá znalecká organizácia poskytujúca služby v oblasti znaleckých odvetví a medicínsko-vedných odboroch súdne lekárstvo a chirurgia.
Ing. Vladimír Uhrín
Znalec z odboru stavebníctvo, odvetvie Pozemné stavby, Odhad hodnoty nehnutelností. [Bratislava]
JUDr Ingrid Repková
Advokátska kancelária z Košíc poskytujúca komplexný právny servis a poradenstvo.
JUDr. Alena Szalayová
Exekútorský úrad v meste Levice. Služby súdneho exekútora a ďalšie právne činnosti.
JUDr. Alena Vagačová, JUDr. Jarmila Michálková
Právne služby poskytované fyzickým i právnickým osobám.
JUDr. Jarmila Zahradníková
Právne služby, zastupovanie a poradenstvo pri rozvodoch, rozchodoch a otázkach starostlivosti a osvojenia detí.
JUDr. Jarmila Čižmárová
Advokátska kancelária zaoberajúca sa obchodným, občianskym a rodinným právom. [Bratislava]
JUDr. Jozef Kirst
Poskytovanie právnych služieb, poradenstva v rôznych oblastiach práva advokátom. [Košice]
JUDr. Jozef Vaško
Obchodnoprávna agenda pre právnické a fyzické osoby. [Košice]
JUDr. Juraj Kula
Ponúka spisovanie zmlúv, zastupovanie pred súdmi, zakladanie spoločností a ďalšie služby. [Poprad, Košice]
JUDr. Ladislav Mikeska
Súdny exekútor, vymáhanie pohľadávok v regiónoch Ružomberok, Liptovský Mikuláš a okolie.
JUDr. Ladislav Ágh
Exekútorský úrad, vymáhanie pohľadávok. Legislatíva, vzory zmlúv a právnych podaní.
JUDr. Marián Janec
Exekučné konanie, postúpenie a vymáhanie pohľadávok.
JUDr. Marián Jurina
Vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí, vymáhanie pohľadávok, exekučná činnosť.
JUDr. Martin Kirňak
Advokátska kancelária so sídlom v Prešove poskytuje komplexné právne služby a poradenstvo na celom území Slovenskej republiky.
JUDr. Martin Olos
Advokátska kancelária poskytujúca právne služby v hlavných odvetviach slovenského právneho poriadku.
JUDr. Michal Petrík
Advokátska kancelária s ponukou služieb v oblasti občianskeho, obchodného, trestného a konkurzného práva.
JUDr. Renáta Jánska
Advokátska kancelária v Trenčíne poskytuje právne služby vo všetkých oblastiach práva.
JUDr. Roman Cibulka
Právne služby v oblastiach občianske, rodinné, dedičské, trestné, pracovné, ústavné, obchodné a správne právo. [Trnava]
JUDr. Stanislav Laifer
Vymáhanie pohľadávok, exekučná činnosť, poradenstvo v oblasti vymáhania a dražby.
JUDr.Mária Miháliková
Advokátska kancelária so sídlom v Žiline poskytujúca komplexné právne služby vo všetkých oblastiach práva.
Mgr. Dorian Merešš
Advokátska kancelária v meste Košice, založená v roku 1999.
Mgr. Martin Petruška
Služby súdneho exekútora so sídlom v meste Humenné.
Mgr. Miroslava Schneiderová
Právne služby a poradenstvo, zastupovanie pred súdmi, vypracovávanie kúpnych, darovacích a iných zmlúv. [Žiar nad Hronom]

Táto kategória v iných jazykoch 18

[Scale_Mozilla]
Posledná zmena:
Január 5, 2017 at 13:54:07 UTC
Spoločnosť
Šport
All Languages
Kultúra
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdravie
Domov
Správy
Voľný čas
Zdroje
Regionálne
Veda
Internetové obchody