Vládne organizácie

kategórie 2

Rovnako pozri: 2

Úrad vlády SR
Členovia a rokovania vlády, činnosti, dokumenty, prehlásenia a uznesenia, pripomienkové konanie a kalendár akcií.
Fond ochrany vkladov
Profil inštitúcie a informácie k bankám.[len IE a Mozilla]
Generálna prokuratúra SR
Register trestov, pracoviská, štatistiky a činnosť prokuratúry.
Iuventa
Organizácia Ministerstva školstva SR pre voľný čas mládeže. Akčné plány, európsky zápsiník, dokumenty.
Letecký úrad SR
Informácie o leteckom úrade Slovenskej republiky.
Ministerstvo financií SR
Finančná a cenová politika, trh, dane a účtovníctvo. Dokumenty, knižnice a materiály.
Ministerstvo hospodárstva SR
Rezortné informácie, kontrolná činnosť a legislatívna činnosť.
Ministerstvo kultúry SR
Aktuality a legislatíva, dikumenty a infotéka úradu.
Ministerstvo obrany SR
Verejné materiály a oznamy, rezortné informácie, NATO.
Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetka SR
Akčný plán, pridelovanie dotácií a zoznam rozhodnutí.
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Aktuálne udalosti, organizácia rezortu a dokumenty.
Ministerstvo spravodlivosti SR
Legislatívna a edičná činnosť, poskytovanie informácií, služby občanom, zoznam súdov, zákonov a právnych noriem, boj proti korupcii.
Ministerstvo vnútra SR
Dokumenty, pripomienkové konanie, občanstvo a otázky verejnej správy.
Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy
Pôsobnosť a štruktúra, dokumenty, časopisy a odkazy na nižšie úrovne.
Ministerstvo zahraničných vecí SR
Zahraničná politika, konzulárne úrady a misie, vzťahy s NATO a EÚ.
Ministerstvo zdravotníctva SR
Informácie o reformách, provoze a spávy útvarov.
Ministerstvo školstva SR
Základné informácie, aktuálne dokumenty, metodické usmernenia, organizačná štruktúra a poriadok.
Najvyšší kontrolný úrad SR
Informácie, legislatíva a medzinárodné normy.
Nemecké veľvyslanectvo
Oficiálne stránka zastupiteľského úradu.
Prezident SR
Správy Kancelárie prezidenta republiky, vyznamenania a štátne symboly.
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Verejné informácie a ponuka služieb, aktivity inštitúta a magazín Energia.
Slovenský metrologický ústav
História, kontrakty, certifikáty a ďalie sluby.
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Právne predpisy a všeobecné informácie, produkty a služby, ochranné známky.
Štatistický úrad SR
Aktuality, výročné správy a ukazovatele ekonomického vývoja.
Štátny ústav pre kontrolu liečiv
Organizácia ministerstva zdravotníctva zabezpečujúca dozor nad kvalitou, účinnosťou a bezpečnosťou liečiv a zdravotnickej techniky.

Táto kategória v iných jazykoch 49

[Mozilla Letter V]
Posledná zmena:
August 7, 2016 at 8:54:04 UTC
Spoločnosť
Šport
All Languages
Kultúra
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdravie
Domov
Správy
Voľný čas
Zdroje
Regionálne
Veda
Internetové obchody