Kresťanstvo
Biblia - Sväté písmo
Biblia online. Vyhľadávanie v jednotlivých knihách, ročný plán čítania, rozpis liturgických čítaní.
Ekumenická rada cirkví
Portréty cirkví, kalendár akcií, časopis.
Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku
Oficiálna stránka Evanjelickej cirkvi a.v. obsahuje spravodajstvo, kalendár akcií, zamyslenia a adresár.
Evanjelická cirkev metodistická
Prehľad farností a členstva, akcie a písma.
EVS
Slovenské evanjelizačné stredisko pre masmédiá. Bibličný korešpondečný kurz, ponuka knihovien.
Farnosť Liptovské Matiašovce
Stránka farnosti Liptovské Matiašovce, kostol sv. Ladislava. Informácie o vysluhovaní sviatostí, histórii farnosti aj obce.
Gréckokatolíci na Slovensku
Texty týkajúce sa spirituality cirkvi, výklady bohoslužieb, patristické texty, ekumenizmus a liturgické texty. Zoznam farností, noty a multimédiá.
Gréckokatolícka farnosť Šarišské Jastrabie
Stránky Gréckokatolíckej cirkvi - farnosti Šarišské Jastrabie. História, osobnosti, fotogaléria, život farnosti, bohoslužby, čo pripravujeme.
Kapucíni na Slovensku
Stránky jednotlivých bratstiev, história, spiritualita, františkánska rodina, hudba.
Katechizmus.sk
Katechizmus Katolíckej cirkvi. Register, vyhľadávanie, listovanie.
Katolícke biblické dielo
KBD je inštitúciou, ktorá sa usiluje o šírenie lásky k Svätému písmu a snaží sa pomáhať pochopiť jeho text podľa najnovších vedeckých postupov.
KresťanskéCentrum.sk
Kresťanské centrum - multilokalitný zbor Apoštolskej cirkvi na Slovensku v Nových Zámkoch, Nitre a Komárne.
Kristove cesty, spiritualita a zem
Kristus, jeho prínos na vývoj vedomia,ľudstva a zeme: hľadiská z mnohých oblastí výskumu a spirituálnych oblastí skúsenosti.
Liturgia hodín
Liturgia hodín je denná modlitba katolíkov latinského obradu - kňazov, rehoľníkov i laikov.
Mamateyka.sk
Mládežnícke stredisko v Bratislave - Petržalke v správe Saleziánov don Bosca, ktorých poslaním je výchova mládeže.
Medzinárodný Evanjelizačný Portál
Portál je prehľadom zajímavých textov z katolických nakladatelstiev z celého sveta. Obsahuje svedectvá obrátenia a premeny ľudí.
Občianske združenie SAMARITÁN
Spoločenstvo laikov na pomoc telesne postihnutým. Obsahuje predstavenie, históriu, aktivity, projekt "chránené dielne".
Oficiálna stránka Katolíckej cirkvi na Slovensku
Konferencia biskupov Slovenska, cirkevné dokumenty a vyhlásenia, novinky a stanoviská.
Pramene
Poskytuje databázy homiletických prameňov pre kňazov, diakonov, katechétov i pre rast duchovného života. Texty, príhovory a životopisy svätých.
Redemptoristi
História, život, práca a spiritualita redemptoristov.
Saleziáni Don Bosca - Slovenská provincia
Oficiálna stránka rehoľnej spoločnosti Saleziánov. História, zakladateľ - Sv. Ján Bosco, činnosť saleziánov, misie, preventívny systém.
Stránky Rehole sv. Augustína na Slovensku OSA
Stránky Augustiniánskej komunity na Slovensku.
Svätá Gemma Galgani (1878-1903)
Životopis, fotogaléria, slovníček výslovnosti, diskusia a ďalšie linky.
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže - ZKSM
Združenie ponúka aktivity nasmerované na skupinky mladých ľudí - tábory, jazykové výmeny, púte ako aj posolstvá mládeži.

Táto kategória v iných jazykoch 40

[Sant Vicent Mozilla]
Posledná zmena:
Február 5, 2017 at 7:42:40 UTC
Spoločnosť
Šport
All Languages
Kultúra
Obchod a služby
Počítače
Hry
Zdravie
Domov
Správy
Voľný čas
Zdroje
Regionálne
Veda
Internetové obchody