Rôzne druhy ekonomického softvéru, najmä účtovné programy, finančné analýzy a pod.

Rovnako pozri: 1

Abra Software a. s.
Vytváranie ekonomických systémov cez účtovníctvo až po ERP, systémy pre veľké a malé podniky.
AMI Plus
Dodáva ekonomický software Helios Orange, reštauračný Helios BlueGastro a hotelový systém Helios Horec.
BarIS
ERP systém pre riešenie, riadenie a správu maloobchodu pre stredné a veľké spoločnosti.
Biometric, spol. s r. o.
Vývoj ekonomického softvéru AttendanceProW. Sledovanie dochádzky, prístup, stravovací systém a návštevný systém.
Ekusoft, s.r.o.
Software pre ekonomiku a dopravu. Podvojné účtovníctvo, mzdy a personalistika, sklad, kniha jázd, cestovné príkazy, spotreba.
Exalogic s. r. o.
Komplexný účtovný a pokladničný systém Oberon pre malé a stredne veľké firmy.
Faktúra.opat.sk
Online program na vytváranie faktúr zdarma, bez potreby čokoľvek inštalovať.
Fap.sk
Finančná analýza podniku pre finančné riadenie, finančné analýzy a plánovanie.
FreeFaktúra.sk
Webová aplikácia na vystavovanie faktúr zadarmo, vytvorená pre mobilné zariadenia a všetky internetové prehliadače.
Hour spol. s r. o.
Vývoj, implementácia a údržba informačných systémov Humanet, Human, Solid a Outsourcing pre spracovanie miezd a riadenie ľudských zdrojov.
ICP, s. r. o.
Vedenie komplexnej agendy pre mzdy a personalistiku.
Infopro s. r. o.
Vývoj, predaj a distribúcia ekonomického systému Proluc, poskytovanie odborného hotline registrovaným užívateľom, servis.
Ing. Rastislav Ďurica - Sovacomp
Ekonomický systém pre živnostníkov - účtovníctvo, sklady, fakturácia, evidencia jázd, objednávky, ponuky, dopyty, registračná pokladňa, rozvozy.
JR Group, s.r.o.
Komplexný ERP podnikový, ekonomický a informačný systém, zameraný na riešenie väčšiny bežných podnikových činností.
Kamar Software
Vývoj a predaj ekonomického softvéru ako účtovníctvo, GPS kniha jázd s možnosťou samogenerovania a správa počítačovej sieti.
Kros, s. r. o.
Ekonomický softvér. Vedenie komplexnej agendy jednoduchého účtovníctva, podvojného účtovníctva a pre mzdy a personalistiku.
Ladislav Kelemen - Sonel
Ekonomický systém Money S3 - podvojné účtovníctvo, jednoduché účtovníctvo, adresár, fakturácia, sklady, objednávky a mzdy.
MK - soft s. r. o.
Vývoj a predaj ekonomického softwaru jednoduché a podvojné účtovníctvo, skladové hospodárstvo, mzdy. kompletná ekonomická agenda.
Nodas s. r. o.
Dodáva ekonomický softvér MRP umožňujúci viesť podvojné a jednoduché účtovníctvo, mzdy, personalistiku, evidenciu majetku a pokladne.
OzoRe
Zobrazovač reportov aktivity dílerov pre MLM. Spracovanie, vizualizácia a štatistické vyhodnotenie aktivity dílerov, obchodnej skupiny.
ProCeS s. r. o.
Dodávanie ekonomicko - informačného systému Wisp, vhodný pre všetky typy organizácií. Systém je otvorený pre požiadavky užívateľov.
sMoneyBox
Domáce účtovníctvo, systém na správu financií, kontrola výdavkov a príjmov.
Stormware s. r. o.
Ekonomický program Pohoda - účtovníctvo, sklady, mzdy, majetok, kniha jázd, homebanking.
SunSoft Plus spol. s.r.o.
Podvojné účtovníctvo, fakturačný, objednávkový a skladový informačný systém, personalistika a mzdy, pokladničné systémy.
Super faktúra
Systém faktúr, štatistík, platieb a daňových priznaní malého podnikateľa.
Tangram
Ekonomický informačný systém pre firmy. Účtovníctvo, veľkoobchod, maloobchod, dochádzkový systém. Klient/server architektúra.
V-Soft
Podvojné účtovníctvo, sklad, predaj tovaru, pokladne, fakturácia, evidencia majetku.

Táto kategória v iných jazykoch 15

[Computer Mozilla]
Posledná zmena:
Január 3, 2015 at 8:11:09 UTC
Počítače
Hry
Zdravie
Domov
Správy
Voľný čas
Zdroje
Regionálne
Veda
Internetové obchody
Spoločnosť
Šport
All Languages
Kultúra
Obchod a služby