Slovenské certifikačné autority.
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.
Bratislava. Autorizovaná CA. Poskytovanie certifikačných služieb podľa zákona o elektronickom podpise a v oblasti informačnej bezpečnosti.
CA VÚB, a.s.
Podpisovací certifikát, šifrovací certifikát.
KCA
Bratislava. Koreňová certifikačná agentúra (Národný bezpečnostný úrad).
PSCA (ViaSec, s.r.o.)
BA, TN, NR, BB, KE, PR. Osobný certifikát, certifikát pre server.
[Anti Mozilla]
Posledná zmena:
Január 2, 2007 at 19:51:56 UTC
Počítače
Hry
Zdravie
Domov
Správy
Voľný čas
Zdroje
Regionálne
Veda
Internetové obchody
Spoločnosť
Šport
All Languages
Kultúra
Obchod a služby