In Partnership with AOL
Rovnako pozri:
Táto kategória v iných jazykoch
 • a2š architekti - Tím architektov, ktorý hľadá progresívne spôsoby riešenia problémov v architektúre. Krok za krokom posúva svoje hranice vpred. [Veľké Úľany, Ružomberok]
  [!]
 • Aktívne rodinné domy - Projekty Aktívnych rodinných domov tretieho tisícročia. Vyrobia viac energie ako spotrebujú. Bezplatné poradenstvo. [Bratislava]
  [!]
 • APEX A s.r.o. - Projekty rodinných domov, online katalóg rodinných domov, architektúra na mieru. [Bratislava]
  [!]
 • aphaus s. r. o. - Architektonické štúdio ponúka služby v oblasti návrhu rodinných domov a interiérov. [Bratislava]
  [!]
 • Aprojekt s. r. o. - Projekty na mieru s využitím progresívnych zdrojov energie - rodinné a bytové domy, priemyselné haly. [Dvorany nad Nitrou]
  [!]
 • Aramis VP s.r.o. - Projekty malých, stredných i exkluzívnych rodinných domov pre rovinaté, svahovité i veľmi úzke pozemky. [Piešťany]
  [!]
 • Archima s. r. o. - Rodinné domy, chaty, stavby pre cestovný ruch, polyfunkčné objekty, sakrálne stavby. [Prešov]
  [!]
 • Architektonický ateliér H.P.design - Navrhovanie pasívnych a nízkoenergetických domov, ekologická architektúra, zabezpečenie realizácie stavieb, návrh interiérov. [Bratislava]
  [!]
 • Architektonický ateliér RBB, s. r. o. - Komplexné služby v oblasti architektúry a urbanizmu, projektovania, poradenstva a inžinierskej činnosti. Hlavnú náplň predstavuje navrhovanie obytných a občianskych budov, vrátane riešenia interiéru. [Bratislava]
  [!]
 • Ateliér 42 - Služby v oblasti architektúry budov. Hlavnými činnosťami sú: návrh stavieb, projektové dokumentácie pre stavebné povolenie, návrh interiérov. [Bratislava]
  [!]
 • AtrixMedia s.r.o. - Obsahuje katalóg projektov domov a bungalovov, ako vybaviť stavebné povolenie a odpovede na otázky k projektom. [Pezinok]
  [!]
 • Atrum, s.r.o. - Individuálne projekty rodinných domov. [Bratislava]
  [!]
 • Createrra s. r. o. - Architektonické štúdio špecializované na energeticky pasívne domy - od projektu po úspešnú realizáciu. [Hrubý Šúr]
  [!]
 • Distler - Šuppa spol. s r. o. - Vypracúva štúdie, projekty a odborné posudky nosných konštrukcií stavieb. [Bratislava]
  [!]
 • Dizajne s. r. o. - Návrh interiérového dizajnu od vizualizácie až po realizáciu. [Olešná]
  [!]
 • G. a. m projekčná kancelária - Spracovanie projektovej dokumentácie od architektonickej štúdie objektu, projektu interiéru, vrátane trojrozmernej vizualizácie riešenej stavby, až po projekt pre realizáciu stavby. [Galanta]
  [!]
 • H.K.M. Staving-Projekt s. r. o. - Vykonávanie predprojektovej a projektovej činnosti v oblasti stavieb pozemného a priemyselného staviteľstva. [Banská Bystrica]
  [!]
 • Hescon s.r.o. - Projekčná a statická kancelária. Hlavnou oblasťou firmy je špecializácia sa na statiku stavieb - priemyselné stavby, občianske stavby, halové objekty. [Trenčín]
  [!]
 • Ing. arch. Ján Kubina - Projektovanie a rekonštrukcie rodinných domov, stavieb občianskej vybavenosti, aquaparkov, priemyselných a rekreačných stavieb, návrh územných plánov a interiérov. [Dolný Kubín]
  [!]
 • Ing. Ján Šajgalík - D.P.A. - Projekčná činnosť (statika stavieb, architektúra stavieb), realizačná činnosť (výstavba hrubých stavieb drevodomov), poradenstvo v stavebníctve. [Martin]
  [!]
 • Ing. Katarína Turošíková - Projekty zrubov, dreveníc, drevodomov a stavieb z dreva - budovy pre bývanie a rekreáciu, polyfunkčné a administratívne objekty. [Žilina]
  [!]
 • Ing. Martin Hrnčiar - Cadconec - Služby v oblasti výstavby budov od architektonickej štúdie, vypracovanie projektovej dokumentácie, inžiniering, stavebný dozor, realizácia stavieb. [Nitra]
  [!]
 • Ing. Miroslav Gažovič - Katalógové projekty rodinných domov, projektová dokumentácia, projektové zmeny, osadenie domu na pozemok, situácia, energetická certifikácia. [Prievidza]
  [!]
 • Ing. Miroslav Kaprálik - Projekcia a grafika podľa vašich predstáv. [Bardejov]
  [!]
 • Ing. Roman Štefanec - Všetky stupne projektovej dokumentácie - rodinný dom, bytový dom, administratívna budova, športový areál, obytná zóna. [Bratislava, Pusté Úľany]
  [!]
 • Interiér 3D - Interiérový dizajn na mieru. [Pezinok]
  [!]
 • KBprojekt - Projektovanie TZB, zhotovenie projektovej dokumentácie technických zariadení budov. [Bratislava]
  [!]
 • Kolomymcm s. r. o. - Komplexné zabezpečenie projektovej dokumentácie rodinných, bytových domov, občianskych, priemyselných a technologických stavieb. [Bratislava]
  [!]
 • KPS Projekt - Poskytujeme komplexné riešenia v oblasti tvorby rodinných domov, bytových domov, zariadení prechodného ubytovania, objektov občianskej vybavenosti, urbanizmu a tvorby interiérov. [Martin]
  [!]
 • MIKO projekčná kancelária s. r. o. - Spracovanie predprojektovej a projektovej dokumentácie stavieb, odborné, informačné a poradenské služby s komplexnou inžinierskou činnosťou. [Poprad]
  [!]
 • ODIS Studio - Architektonická a projekčná kancelária. Obsahuje zoznam projektov a služieb. [Liptovský Mikuláš]
  [!]
 • Odis studio - Ing. Arch Marek Opavský - Ponúka vypracovanie projektovej dokumentácie k interiéru, bytu, kancelárie, predajne a pod. [Bratislava, Žilina, Liptovský Mikuláš]
  [!]
 • Parnas Nitra - Zaoberáme sa projektovaním rodinných domov, bytových, občianskych a priemyselných stavieb. Vypracovávame urbanistické štúdie, dokumentácie pre územné rozhodnutie, dokumentácie pre stavebné povolenie a realizačné projekty. [Nitra]
  [!]
 • Projekteam s. r. o. - Zaoberá sa projekciou komplexných technických zariadení budov. [Bratislava]
  [!]
 • Projekčná kancelária HProjekt - Projekty pozemných stavieb, 3D vizualizácie interiérov a exteriérov, osadenie navrhovaného objektu do reálneho prostredia. [Prešov]
  [!]
 • Projekčná kancelária Odysea - Projektová a inžinierska činnosť vo výstavbe a spracovávanie vizualizácií exteriérov a interiérov. Projektová dokumentácia všetkých stupňov, vrátane inžinierskych sietí. [Košice]
  [!]
 • Projekčná kancelária RobSON - Vypracuje projektovú dokumentáciu pre územné a stavebné konanie až po realizačný projekt, zabezpečí autorský dozor, vykonáva inžiniersku činnosť. [Snina]
  [!]
 • PS:arch - Od architektonických návrhov cez projekciu, až po realizáciu. [Žilina]
  [!]
 • QM projekt - Komplexné služby architektonickej a inžinierskej kancelárie v oblasti projektovania v stavebníctve. [Bratislava]
  [!]
 • RM Projekt - Navrhovanie a projektovanie pozemných stavieb - rodinné domy, bytové domy, občianske budovy, rekonštrukcie bytov, návrhy interiérov. [Liptovský Mikuláš]
  [!]
 • Rodinné domy - Projekty rodinných domov, bungalovy, bytové domy, Energetický certifikát. Online výber projektu domu, bezplatné poradenstvo. [Bratislava]
  [!]
 • S-plan s. r. o. - Komplexné inžinierske služby pre architektov (spracovávanie projektových dokumentácii vo všetkých stupňoch) ako aj pre súkromné osoby. [Komárno]
  [!]
 • Siena s. r. o. - Architektonické a inžinierske služby pre investorov v stavebníctve, projektovanie stavieb, statika stavieb, inžinierske činnosti vo výstavbe, stavebný dozor, meranie miery zhutnenia. [Trenčín]
  [!]
 • Statika stavieb - Statika stavieb, statické posudky a výpočty. Projekt statiky v rozsahu pre stavebné povolenie a pre realizáciu. [Svit]
  [!]
 • Statika.sk s. r. o. - Projektovanie statiky nosných konštrukcií pozemných stavbených objektov ako sú bytové domy, obchodné domy, výrobné haly, sklady, garáže, rodinné domy. [Bratislava]
  [!]
 • TopReality.sk s. r. o. - Katalóg projektov rodinných a bytových domov s možnosťou registrácie a pridávania ponúk projektov pre projektantov. [Nové Mesto nad Váhom]
  [!]
 • UNA - Rodinné domy, s.r.o. - Architektúra a projektovanie - pasívne rodinné domy. [Bratislava]
  [!]
 • Vamax s. r. o. - Inžinierska, projektová spoločnosť ponúka služby pri príprave, riadení a realizácii stavieb. [Bratislava]
  [!]
 • VM Projekt s. r. o. - Predmetom činnosti spoločnosti je spracovanie komplexných projektov občianskych a priemyselných stavieb, architektonických štúdií a inžinierskymi službami spojenými s prípravou a realizáciou stavieb. [Považská Bystrica]
  [!]
Skúste sa stať editorom kategórie.
[Architect Mozilla]
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Podmienky použitia
Pozrite naše sesterské stránky  mozilla.org | MusicMoz | Wikipedia

Posledná zmena: Máj 19, 2016 at 17:24:04 UTC - editovať