World Sinhala සාප්පු ස‍වාරි
1
මෙම වර්ගීකරණයට ප්‍රධාන වශයෙන් අයත් වන‍ෙන් පාරි‍ෙභ‍ා්ගික භ‍ාන්ඩ හා සේවා සපයන වෙබ් අඩවි වේ . ප්‍රධාන වශයෙන් , • සජීවී ‍ අන්තර්ජාල ස‍ාප්පු සවාරි පවත්‍‍වාගෙන යන වෙබ් අඩවි • අන්තර්ජාලය මගින් ඇනවුම් කල හැකි වෙබ් අඩවි • සරල ලෙස භ‍ාන්ඩ හා සේවා සපයන වෙබ් අඩවි
ලක්සල
හස්ත කර්මාන්ත හා විසිතුරු භාණ්ඩ, ශ්‍රී ල‍ාංකීය හස්ත කර්මා‍න්ත මණ්ඩලය සජීවී අන්තර්ජාල වෙළද‍පොල.

Other languages 77

[Sri_Lanka_Flag_Mozilla]
Last update:
October 21, 2014 at 13:41:01 UTC
සාප්පු ස‍වාරි
සමාජීය
ක්‍රීඩා
All Languages
කලා
ව්‍යාපාරික
පරිගණක
සෙල්ලම්
සෞබ්‍යය
නි‍වස
ප්‍රවෘති
වි‍නෝදාත්මක
නිර්දේශ
ප්‍රාදේශීය
විද්‍යාව