World Shqip Rajonal Europë Kosova Organizatat dhe Qeveria
11
Kategori për organizatat të pavarura dhe faqet e qevëris së Kosovës + qeverive lokale
Agjensia Kadastrale e Kosovës
Drejtoratet, projektet dhe informacione për agjensinë.
Agjensia Kosovare e Pronës
Agjeznsia e pavarur për prona të cilat jan të uzurpuara ose dyshohet.
Fondi për Zhvillimin Komunitar
Fondacion që zbaton investime në formë grantesh për projekte të vogla në bashkësitë lokale në Kosovë.
Kuvendi i Kosovës
Puna e organit legjislativ të Kosovës , informata për punën e deputetëve në seanca plenare, për ligjet në procedurë, për ligjet e miratuara etj.
Levizja Popullore e Kosoves
Dokumente, deklarata dhe komunikata nga kjo parti politike
Ministri i Punëve të Brendshme
Këtu i gjeni informatat për kontakt të kêsaj ministrie.
Ministria e Drejtësisë
Uebfaqja ekësaj ministrije me informacione të ndryshme
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit
Informacion për ministrin dhe legjistrturen.
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Puna, ligjet dhe informata që i lëshon kjo ministri
Policia e Kosovës
Kjo faqe zyrtare i jep të gjitha informacionet dhe njoftimet që i pêrkasin policisë.
Qendra për Arsim e Kosovës
Faqja zyrtare e Qendrës për Arsim të Kosovës. Përmban të dhëna për sistemin arsimor në Kosovë.

Other languages 3

[Kosovo_Plaque_Mozilla]
Last update:
October 2, 2013 at 16:24:07 UTC
Rajonal
Shoqëria
Sporte
All Languages
Art
Biznes
Kompjutera
Shëndetësia
Shtëpia
Lajme
Argëtim