World Română Societate Asociaţii şi organizaţii
71
Categorie dedicată paginilor web a unor organizaţii neguvernamentale, implicate în programe de interes naţional, regional sau internaţional.

categorii 10

ANCIC
Asociaţia Naţională a Centrelor de Informaţii pentru Cetăţeni este o organizaţie fondată în decembrie 1998 cu scopul de a dezvolta relaţiile dintre cetăţeni şi instituţiile de Stat. Sunt detaliate statutul organizatoric, colegiul director şi lista membrilor participanţi, informaţii despre evenimentele şi proiectele de actualitate, un forum de discuţii şi adresele de contact.
Arc
Conţine informaţii detaliate despre această asociaţie, proiecte şi programe, noutăţi legate de activitatea în domeniu, precum şi liste de discuţii pentru cei interesaţi.
ARMAD - Asociaţia Română de Marketing Direct
Informaţii despre activitate, legislaţie specifică şi evenimente organizate.
ASDR - Asociaţia pentru Sprijinirea Dezvoltării Rurale
Prezintă o scurtă prezentare a asociaţiei ce militează asupra reînvierii şi păstrării tradiţiilor, a obiceiurilor, a îndeletnicirilor satului românesc.
ASFAN - Asociaţia pentru Studiul Fenomenelor Aerospaţiale Neidentificate
Conţine informaţii despre membrii şi activitatea prestată, cazuri de OZN-uri văzute în ţară,diferite articole, un istoric al investigaţiilor româneşti şi o listă de discuţii.
Asociatia Generala a Economistilor din Romania
Asociaţia Generală a Economiştilor din România (AGER) este o organizaţie neguvernamentală, independentă şi apolitică. Prin acţiunile sale, membrii AGER acţionează pentru crearea unui curent de opinie în vederea creării unei economii de piaţă funcţionale şi competitive în România.
Asociatia pentru integrare europeana "Repere"
"Repere" este o organizaţie non-profit, non-guvernamentală, românească cu sediul în Bucureşti. Scopul nostru este de a promova Integrarea Europeană
Asociaţia Comunelor din România
Informaţii despre această asociaţie nonguvernamentală, membri, activităţi, contact.
Asociaţia Consensual
Informaţii despre activitatea asociaţiei în domeniul educativ, cultural, al asistenţei sociale şi al drepturilor omului.
Asociaţia cultural-ştiinţifică Flambaf
Conţine informaţii despre activitatea prestată şi date despre statutul asociaţiei.
Asociaţia de Comunicaţii prin Cablu
Conţine informaţii despre activitatea prestată, statut, o listă informativă a membrilor şi evenimente specifice.
Asociaţia Editorilor din România
Instituţie profesională a editării de carte ce publică în toate domeniile de interes cultural, în format clasic sau electronic. Prezintă date generale, informaţii despre membrii, legislaţie în domeniu şi o bază de date cu edituri şi distribuitori de carte.
Asociaţia Generală a Inginerilor din România (AGIR)
Organizaţie profesională neguvernamentală, cu activitate non profit, deschisă inginerilor şi celor ce au preocupări interdisciplinare conexe domeniului ingineresc din România. Asociaţia s-a constituit în scopul apărării intereselor profesionale şi sociale ale corpului ingineresc.
Asociaţia Municipiilor din România
Organizaţie neguvernamentală şi apolitică ce îşi propune promovarea administraţiei publice în raport cu autorităţile centrale.
Asociaţia Naţională a Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni - ANBCC
Ce este un Birou de Consiliere pentru Cetăţeni (BCC), ce servicii oferă şi în ce domenii. Ce este Asociaţia Naţională a Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni şi ce şi-a propus. Cum putem contacta un BCC în judeţul sau sectorul unde locuim.
Asociaţia Naţională a Furnizorilor de Training
Prezintă ordonanţe de guvern referitoare la acest domeniu de activitate, precum şi date despre asociaţie, statutul şi regulamentul ei. Conţine date despre membri şi despre ultimele realizări ale asociaţiei.
Asociaţia Oraşelor din România
Informaţii despre această asociaţie nonguvernamentală, statut, membrii, activităţi, contact.
Asociaţia Partener
Prezintă obiectivele asociaţiei, domeniile de activitate, proiectele în derulare, forum de discuţii şi informaţii de contact.
Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Produselor şi Serviciilor din România
Organizaţie guvernamentală ce apără şi promovează drepturile consumatorilor din România.
Asociaţia Pro Democraţia
O organizaţie neguvernamentală a cărei misiune este intărirea democraţiei în ţara noastră prin stimularea participării civice.
Centrul de Informare pentru Copiii Străzii
Ghidul Serviciilor Sociale pentru Copiii Străzii, consultare online, Buletin Informativ - online, abonare prin e-mail, adrese utile de Internet şi de e-mail ale ONG-urilor şi instituţiilor din domeniul protecţiei copilului.
Federaţia Asociaţiilor de Proprietari din România
Informaţii despre condiţii de aderare, servicii şi tarife, legislaţie, proiecte, adrese utile şi detalii privind publicaţia lunară "Interesul Naţional".
Federaţia Caritas a Diecezei de Timişoara
Informaţii despre activitatea prestată în domeniul asistenţei sociale.
Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor - FSANP
Prezintă informaţii utile despre activitatea acestei federaţii.
Fundaţia Conexiuni
Prezintă informarţii despre această fundaţie de promovează proiecte care să contribuie la dezvoltarea practicilor din domeniul social, medical şi educaţie.
Fundaţia de caritate Herald
Integrarea copiilor cu probleme sociale în societate; asistarea mamelor văduve, singure sau divorţate; asistarea vârstincilor, prevenirea singurătăţii, izolării, depresiei şi suicidului.
Fundaţia Internaţională Omenia
Detalii despre activitatea acestei fundaţii.
Fundaţia pentru Dezvoltare Rurală
Fundaţie creată pentru a contribui la dezvoltarea economică şi socială a mediului rural românesc, punând accent în mod deosebit pe dezvoltarea învăţământului agricol.
Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile
Oferă o gamă largă de programe, cursuri de management şi dezvoltare personală, aducând o contribuţie majoră la dezvoltarea sectorului nonguvernamental prin buletine electronice, cataloage şi reviste.
Fundaţia pentru Sprijin Comunitar
Prezintă organizaţia, programele desfăşurate, informaţii de contact.
Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie
Prezintă informaţii despre programele de asistenţă socială prestate de organizaţie, diferite evenimente şi date despre activitatea actuală.
Fundaţia Ruhama
Organizaţie neguvernamentală cu rol în a asigura o viaţă mai bună persoanelor, familiilor şi comunităţilor defavorizate. Oferă informaţii despre statut, activitate, servicii şi publicaţii proprii.
Gala Premiilor Societatii Civile
Eveniment anual de recunoaştere a excelenţei în domeniul activismului social.
Habitat for Humanity - România
Organizaţie creştin-ecumenică nonprofit care activează în mai multe localităţi din România.
Liga Dreptăţii Împotriva Corupţiei şi Abuzurilor din România
Informaţii despre statut, structură organizatorică, proiecte proprii, noutăţi şi referinţe de contact.
Liga Pro Europa
Una din primele ONG de după revoluţie. Sunt cuprinse date despre istoric, departamente, proiecte, articole din presa de actualitate şi referinţe de contact.
Oraşe Energie România
Organizaţie neguvernamentală dedicată îmbunătăţirii eficienţei energetice în serviciile publice urbane. Se prezintă date despre instituţie, organizarea ei, membrii, activităţile recente, partenerii şi informaţiile de contact.
Resurse pentru Democraţie
Proiectul Resurse pentru Democraţie al Asociaţiei Pro Democraţia. Conţine o serie de informaţii utile din domeniul civic: asociaţii, aleşi, legislaţie utilă, forum de discuţii.
Sigma Xi România - Societatea pentru Cercetare Ştiinţifică
Sigma Xi -- Societatea pentru Cercetare Ştiinţifică este o organizaţie fondată în 1886, la Universitatea Cornell din SUA, având ca scop generic onoarea în cercetarea ştiinţifică. Termenul este înţeles în două sensuri: onorarea celor care au contribuit la cunoaştere şi practicarea onorabilă a activităţilor ştiinţifice.
Societatea Vegetarienilor din România
Pune la dispoziţie informaţii din acest domeniu, liste de discuţii şi diferite reţete.
Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România
Site-ul oficial al acestei asociaţii neguvernamentale. Despre statut şi activităţi, membri, parteneriate, informaţii de contact.
Uniunea Românească
O voce, un viitor. Organizaţie de opinie şi acţiune a diasporei româneşti.
URTP - Uniunea Română de Transport Public
Prezintă informaţii despre serviciile punse a dispoziţie membrilor săi, evenimente din domeniu, proiecte în curs de desfăsurare şi legislaţia din domeniul transporturilor publice.

Această categorie în alte limbi: 48

[Home Mozilla]
Editorul categoriei
kenzo
Ultima actualizare:
septembrie 26, 2016 at 4:04:18 UTC
Societate
Sport
All Languages
Artă
Afaceri
Computere
Jocuri
Sănătate
Acasă
Mass-media
Recreaţie
Referinţă
Regional
Ştiinţă
Cumpărături online