Şantiere arheologice de pe teritoriul României.
Argamum, cetate pontică
Prima aşezare de pe teritoriul României actuale atestată într-un izvor antic (Hekataios Milesius), ilustrată aici prin sursele antice, geografia, istoria, cercetarile arheologice şi bibliografia ce i-au fost consacrate.
Bâzdâna (Calopăr, Dolj)
Aşezare de epoca bronzului (cultura Coţofeni) şi aşezare fortificată reprezentativă pentru perioda getică timpurie şi "clasică". Include poziţia pe hartă a aşezării, date legate de tipul, durata cercetării şi colectivul de arheologi.
Callatis-Albeşti
Istoricul (sec. VI a.Ch. - sec. III a.Ch.) unei aşezări fortificate din chora cetăţii doriene vest pontice, cu ilustraţii şi date sumare despre incintă şi materialul ceramic grecesc.
Capidava
Important punct în perioada romană şi bizantină pentru controlul la Dunărea de Jos. Prezentare generală, istoricul cercetărilor,descrierea sitului, imagini, hărţi, planşe, bibliografie şi un ghid pentru vizitatori.
Cetatea Neamţ
Prezentarea monumentului medieval din apropierea localităţii Târgu Neamţ.
Cetatea Tropaeum: consideraţii istorice
Monografia publicată de Vasile Pârvan în 1912 cu descrieri detaliate ale monumentelor dar şi analize istorice.
Cetăti dacice din regiunea Sarmizegetusa
Descrierea ilustrată a zonei arheologice Sarmizegetusa.
Cotofeni (Goicea-Dolj)
Asezare fortificată reprezentativă pentru epoca getică timpurie (sec. IV-III î. Hr.).
Cârna (Goicea-Dolj)
Epoca bronzului şi a fierului, necropole şi aşezări, în zona lacului Bistreţ.
Hunedoara - Grădina Castelului
Prezentarea cercetărilor arheologice întreprinse între 1996-1998 în grădina Castelului Corvineştilor. Cuprinde şi un larg istoric al cercetărilor din neolitic şi până în perioada medievală pentru zona Hunedoarei.
Hârşova - Viaţa pe malul Dunării acum 6500 de ani
Prezentarea locuirii gumelniţene din tell-ul eneolitic de la Hârşova (istoric, locuirea, ocupaţii, imaginar, artele focului). O scurtă descriere a obiectivelor arheologice din zona Hârşova. O trecere în revistă a culturilor: Hamangia, Boian, Gumelniţa, Cernavodă. Aspecte ale colaborării româno-franceze şi metodologia de săpătură.
Miercurea Sibiului - Petriş
Un sit care cuprinde, în special, descoperiri neo-eneolitice şi medievale timpurii. Prezentarea campaniilor 2003-2004.
Miercurea Sibiului - Pustia
Sit neo-eneolitic, campania din 2003.
Năeni-Zănoaga (Buzău)
Prezentarea descoperirilor din această zonă (importantă pentru studiul culturii Monteoru), datate din epoca bronzului până în secolele IV-V e.n.
Oraşul de Floci
Un oraş medieval dispărut astăzi. Sunt descrise istoria oraşului, locuinţele, atelierele, edificiile de cult, ceramica, uneltele şi podoabele.
Peştera Cauce
Descrierea cercetărilor sistematice din peştera Cauce, din Poiana Ruscă, cu prezentarea materialului şi a culturilor neo-enolitice prezente.
Peştera Cuciulat
Un scurt istoric al descoperirilor rupestre din Peştera Cuciulat.
Piatra-Neamţ - Curtea Domnească
Scurtă prezentare, cu descrierea monumentului, poze şi expoziţie muzeală.
Programul de Cercetare a Văii Buciumului
Valea Buciumului este amplasată în partea centrală a României, în inima Munţilor Apuseni, la o altitudine de 1200 m cu un mare potenţial arheologic.
Roşcani
Monografia arheologică a localităţii Roşcani, cu catalogul descoperirilor.
Roşcani - Biserica
Monografia bisericii monument istoric, din localitatea Roşcani, judeţul Hunedoara.
Tibiscum
Pune la dispoziţie informaţii despre Complexul arheologic român Tibiscvm-Jupa.
Timişoara, e-Patrimonium
O descriere complexă a elementelor arheologice, monumentelor, arhitecturii şi cartierelor Timişoarei.
Tropaeum Traiani
Istoricul cercetărilor, evoluţia arhitectonică şi istorică a cetăţii romano-bizantine (descriere, planuri, album foto).
Turdaş - Luncă
Volumul I al monografiei aşezării de la Turdaş-Luncă, campaniile 1992-1995. Sunt descrise materialele şi este prezentată o sinteză pentru problemele neo-eneoliticului din sud-vestul Transilvaniei.
Târgşoru Vechi
Rezervaţia arheologică şi de arhitectură medievală de la Târgşoru Vechi se află la cca. 10 km sud-vest de oraşul Ploieşti. Sunt prezentate, în special, cercetările arheologice efectuate în reşedinţa domnească şi în târgul medieval din jurul ei.
Vinţu de Jos
Manastirea dominicană şi castelul renascentist au lăsat posterităţii o cultură materială bogată. Un scurt istoric şi un catalog al descoperirilor, bogat ilustrat.

Această categorie în alte limbi: 3

[Mozilla Einstein]
Ultima actualizare:
februarie 1, 2017 at 15:24:08 UTC
Ştiinţă
Cumpărături online
Societate
Sport
All Languages
Artă
Afaceri
Computere
Jocuri
Sănătate
Acasă
Mass-media
Recreaţie
Referinţă
Regional