In Partnership with AOL
Această categorie în alte limbi:
 • Argamum, cetate pontică - Prima aşezare de pe teritoriul României actuale atestată într-un izvor antic (Hekataios Milesius), ilustrată aici prin sursele antice, geografia, istoria, cercetarile arheologice şi bibliografia ce i-au fost consacrate.
  [!]
 • Bâzdâna (Calopăr, Dolj) - Aşezare de epoca bronzului (cultura Coţofeni) şi aşezare fortificată reprezentativă pentru perioda getică timpurie şi "clasică". Include poziţia pe hartă a aşezării, date legate de tipul, durata cercetării şi colectivul de arheologi.
  [!]
 • Callatis-Albeşti - Istoricul (sec. VI a.Ch. - sec. III a.Ch.) unei aşezări fortificate din chora cetăţii doriene vest pontice, cu ilustraţii şi date sumare despre incintă şi materialul ceramic grecesc.
  [!]
 • Capidava - Important punct în perioada romană şi bizantină pentru controlul la Dunărea de Jos. Prezentare generală, istoricul cercetărilor,descrierea sitului, imagini, hărţi, planşe, bibliografie şi un ghid pentru vizitatori.
  [!]
 • Cetatea Neamţ - Prezentarea monumentului medieval din apropierea localităţii Târgu Neamţ.
  [!]
 • Cetatea Tropaeum: consideraţii istorice - Monografia publicată de Vasile Pârvan în 1912 cu descrieri detaliate ale monumentelor dar şi analize istorice.
  [!]
 • Cetăti dacice din regiunea Sarmizegetusa - Descrierea ilustrată a zonei arheologice Sarmizegetusa.
  [!]
 • Cotofeni (Goicea-Dolj) - Asezare fortificată reprezentativă pentru epoca getică timpurie (sec. IV-III î. Hr.).
  [!]
 • Cârna (Goicea-Dolj) - Epoca bronzului şi a fierului, necropole şi aşezări, în zona lacului Bistreţ.
  [!]
 • Histria - Scurtă prezentare a istoriei zonei histriene, din paleoliticul mijlociu până în epoca medievală; istoricul cercetărilor arheologice.
  [!]
 • Hunedoara - Grădina Castelului - Prezentarea cercetărilor arheologice întreprinse între 1996-1998 în grădina Castelului Corvineştilor. Cuprinde şi un larg istoric al cercetărilor din neolitic şi până în perioada medievală pentru zona Hunedoarei.
  [!]
 • Hârşova - Viaţa pe malul Dunării acum 6500 de ani - Prezentarea locuirii gumelniţene din tell-ul eneolitic de la Hârşova (istoric, locuirea, ocupaţii, imaginar, artele focului). O scurtă descriere a obiectivelor arheologice din zona Hârşova. O trecere în revistă a culturilor: Hamangia, Boian, Gumelniţa, Cernavodă. Aspecte ale colaborării româno-franceze şi metodologia de săpătură.
  [!]
 • Miercurea Sibiului - Petriş - Un sit care cuprinde, în special, descoperiri neo-eneolitice şi medievale timpurii. Prezentarea campaniilor 2003-2004.
  [!]
 • Miercurea Sibiului - Pustia - Sit neo-eneolitic, campania din 2003.
  [!]
 • Năeni-Zănoaga (Buzău) - Prezentarea descoperirilor din această zonă (importantă pentru studiul culturii Monteoru), datate din epoca bronzului până în secolele IV-V e.n.
  [!]
 • Oraşul de Floci - Un oraş medieval dispărut astăzi. Sunt descrise istoria oraşului, locuinţele, atelierele, edificiile de cult, ceramica, uneltele şi podoabele.
  [!]
 • Peştera Cauce - Descrierea cercetărilor sistematice din peştera Cauce, din Poiana Ruscă, cu prezentarea materialului şi a culturilor neo-enolitice prezente.
  [!]
 • Peştera Cuciulat - Un scurt istoric al descoperirilor rupestre din Peştera Cuciulat.
  [!]
 • Piatra-Neamţ - Curtea Domnească - Scurtă prezentare, cu descrierea monumentului, poze şi expoziţie muzeală.
  [!]
 • Programul de Cercetare a Văii Buciumului - Valea Buciumului este amplasată în partea centrală a României, în inima Munţilor Apuseni, la o altitudine de 1200 m cu un mare potenţial arheologic.
  [!]
 • Roşcani - Monografia arheologică a localităţii Roşcani, cu catalogul descoperirilor.
  [!]
 • Roşcani - Biserica - Monografia bisericii monument istoric, din localitatea Roşcani, judeţul Hunedoara.
  [!]
 • Tibiscum - Pune la dispoziţie informaţii despre Complexul arheologic român Tibiscvm-Jupa.
  [!]
 • Timişoara, e-Patrimonium - O descriere complexă a elementelor arheologice, monumentelor, arhitecturii şi cartierelor Timişoarei.
  [!]
 • Tomis - Prezentare generală cu filme scurte care prezintă parcurile arheologice din nordul şi sudul oraşului, perioada preistorică, perioada greacă şi în special cea romană
  [!]
 • Tropaeum Traiani - Istoricul cercetărilor, evoluţia arhitectonică şi istorică a cetăţii romano-bizantine (descriere, planuri, album foto).
  [!]
 • Turdaş - Luncă - Volumul I al monografiei aşezării de la Turdaş-Luncă, campaniile 1992-1995. Sunt descrise materialele şi este prezentată o sinteză pentru problemele neo-eneoliticului din sud-vestul Transilvaniei.
  [!]
 • Târgşoru Vechi - Rezervaţia arheologică şi de arhitectură medievală de la Târgşoru Vechi se află la cca. 10 km sud-vest de oraşul Ploieşti. Sunt prezentate, în special, cercetările arheologice efectuate în reşedinţa domnească şi în târgul medieval din jurul ei.
  [!]
 • Vinţu de Jos - Manastirea dominicană şi castelul renascentist au lăsat posterităţii o cultură materială bogată. Un scurt istoric şi un catalog al descoperirilor, bogat ilustrat.
  [!]
Această categorie are nevoie de un editor
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Termeni de utilizare
Vizitaţi site-urile noastre surori  mozilla.org | MusicMoz | Wikipedia

Ultima actualizare: mai 29, 2015 at 8:54:08 UTC - editează