Cărţi şi periodice, semnalate ori publicate pe internet, dedicate cercetărilor arheologice româneşti.
Acta Terrae Septemcastrensis
Varianta electronică a revistei editată de Institutul pentru Cercetarea Patrimoniului Cultural Transilvănean în Context European (IPTCE).
Artă şi Magie în Preistorie
Expoziţie la Muzeul Dunării de Jos, Călăraşi, 1996.
Biblioteca Brukenthal
Seria de cărţi istorice, în special cu subiect arheologic, publicată de către Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu. Scurtă descriere şi cartea în format electronic (.pdf). Momentan 5 apariţii.
Bronzul Târziu pe Valea Mureşului
Descoperiri aparţinând bronzului târziu pe cursul mijlociu al Mureşului.
Brukenthal Acta Musei
Seria nouă editată de Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu. Apare în fiecare an, primul fascicol este cel dedicat Secţiei de Istorie.
Cercetări arheologice în Romania, 1983 - 2006
Baza de date cu rapoartele anuale de săpătură, sunt furnizate datele de identificare a fiecărui sit arheologic. Posibilităţi de căutare avansate după localizarea geografică, an, epocă sau categorie.
O civilizatie "necunoscută": Gumelniţa
Varianta on-line a cd-ului publicat de Ministerul Culturii şi Cultelor,Serviciul Arheologie în cadrul programului "Publicaţii arheologice". Articole, repertoriul descoperirilor,cercetări interdisciplinare, catalog de expoziţie, descrieri de piese referitoare la cultura eneolitică Gumelniţa.
Civilizaţia Egiptului Greco-Roman
Lumea greco-romană a Egiptului, vazută de Plutarh, analizată şi comentată.
Constantin Mătasă
Biografia şi reperele cronologice ale activităţii arheologului preot Constantin Mătasă.
Contributii Epigrafice la Istoria Crestinismului Daco-Roman
O sinteză publicată de Vasile Pârvan în 1911 care tratează un subiect fierbinte pentru istoria românilor prin intermediul izvoarelor epigrafice
Cronica Cercetărilor Arheologice din România, campania 1999
Cuprinde 155 de rezumate ale rapoartelor cercetărilor arheologice care au avut loc în 34 de judeţe şi în mun. Bucureşti. Acestora li se adaugă două rapoarte care descriu cercetări din Republica Moldova şi Ucraina.
Cronica Cercetărilor Arheologice din România, campania 2000
Cuprinde 234 de rezumate ale rapoartelor cercetărilor care au avut loc în 41 de judeţe şi în municipiul Bucureşti în anul 2000. Acestora li se adaugă peste 500 de planşe.
Cronica Cercetărilor Arheologice din România, campania 2001
Cuprinde 250 de rezumate ale rapoartelor cercetărilor arheologice care au avut loc în 41 de judeţe şi în municipiul Bucureşti. Peste 500 de ilustraţii însoţesc rapoartele.
Cronica Cercetărilor Arheologice din România, campania 2002
Cuprinde 224 de rezumate ale rapoartelor cercetărilor arheologice care au avut loc în 41 de judeţe şi în municipiul Bucureşti precum şi 1079 de planuri sau imagini.
Cronica Cercetărilor Arheologice din România, campania 2003
Cuprinde 217 de rezumate ale rapoartelor cercetărilor arheologice în România precum şi 1000 de imagini.
Cronica Cercetărilor Arheologice din România, campania 2004
Cuprinde 249 de rezumate ale rapoartelor cercetărilor arheologice în România precum şi 1800 de imagini şi o hartă interactivă.
Cultură şi civilizaţie în Carpaţii Răsăriteni
Expoziţie de arheologie. Include o prezentare a autorilor, harta descoperirilor, lista planşelor precum şi descrierea siturilor arheologice prezentate.
Curs de Palinologie
Scurt curs universitar adresat studenţilor Facutaţii de Geologie şi Geofizică, Universitatea din Bucuresti. [PDF]
Descoperiri din Banat
Varianta de buzunar a Repertoriului Banatului, fara ilustraţie.
Descoperiri în judeţul Caraş Severin
Repertoriul descoperirilor arheologice, ordonate alfabetic şi pe perioade istorice.
Descoperiri în judeţul Hunedoara
Varianta repertoriului arheologic al judeţului Hunedoara. Grupaj pe localităţi şi pe perioade istorice.
Excursie în Ardeal, 1902
Scurta descriere a monumentelor din Transilvania, în volumul - De la Bucuresci la Sarmisegetusa, după o vizită efectuată de membrii Societăţii Istorice Române în 1902.
Glosar multilingv de termeni arheologici
Monumente din epoca bronzului în română, engleză, franceză (un proiect al Consiliului Europei).
Histria X. Ceramica romană din secolele I-III p.Chr.
O publicaţie care tratează tipologic ceramica romană din vechea cetate pontică (sec. I-III p.Chr.). Descrieri, imagini şi bibliografie.
Histria XI. Bolurile elenistice cu decor în relief
Această categorie ceramică descoperită la Histria este descrisă şi încadrată tipologic diferitelor ateliere de producţie. Mai sunt prezente planşe şi hărţi care ilustrează volumul.
Instituţii Romane
Dicţionar de termeni care tratează instituţiile romane, de la începuturi şi până la Iustinian.
Inventarul Tezaurului Patrimoniului Cultural Naţional
Bază de date pentru bunurile de patrimoniu clasate. Posibilităţi de căutare avansate după domeniu, emitent sau tip categorial. Se regăseşte imaginea şi fişa obiectului.
Istorie şi Ideologie
Un volum de studii care conţine mai multe articole dedicate teritoriilor bizantine de la Dunărea de Jos.
Muzee din România
600 de imagini şi 300 pagini de text din 20 de muzee naţionale şi judeţene.
Orăştie -Dealul Pemilor, X2
Date radiocarbon noi cu privire la cronologia absolută a eneoliticului timpuriu din Transilvania.
Plastică Eneolitică
Noi descoperiri de plastică eneolitică de la Tărtăria şi Lumea Nouă, tipologie şi cronologie.
Repertoriul arheologic al judeţului Sibiu
269 localităţi cu descoperiri, monumente şi artefacte diverse, ordonate pe epoci şi perioade istorice, împreună cu bibliografia.
Revista BCŞS
Varianta electonică a revistei BCŞS - Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti (studiile de arheologie). Editată de Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia.
Revista Dacia
Proiect de digitalizare a revistei Dacia, cu indicele întregii colecţii. Pentru perioada 1924-1949 există versiunea digitală (imagini scanate).
Revista Pontica
Revista Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, disponibilă de la numărul XXI (1998). Conţine în special materiale legate de arheologia Dobrogei, a sudului României şi a nordului Bulgariei.
Romanian Journal of Archaeology
Numărul 1/2000 al revistei editate de Asociaţia profesională a arheologilor din România. Articole referitoare la eneolitic, epoca bronzului, cultura Otomani, cultura cimmeriană, geto-daci şi la perioada romană târzie.
Spada şi Sabia Medievală în Transilvania şi Banat
Sinteză care urmăreşte evoluţia tipologică a spadei şi a sabiei pe parcursul secolelor IX-XIV, în Transilvania şi Banat.
Teohari Antonescu - Jurnal (1893-1908)
Ediţia de faţă reproduce integral Jurnalul arheologului Teohari Antonescu, păstrat în manuscris la Arhiva Muzeului de Literatură a Modovei din Iaşi, fond 8569.
Villae, Vici, Pagi
Repertoriul aşezărilor rurale din Dacia romană intracarpatică. 741 de localităţi prezentate în ordine alfabetică.
Ştiinţele Auxiliare ale Istoriei
Curs universitar care oferă informaţii de bază despre diferite ştiinţe auxiliare, de la epigrafie şi până la numismatică.

Această categorie în alte limbi: 4

[Mozilla Einstein]
Ultima actualizare:
mai 29, 2015 at 8:35:06 UTC
Ştiinţă
Cumpărături online
Societate
Sport
All Languages
Artă
Afaceri
Computere
Jocuri
Sănătate
Acasă
Mass-media
Recreaţie
Referinţă
Regional