Arheologii construiesc teorii şi concepte teoretice şi aplică tehnici ştiinţifice în studierea dovezilor directe ale culturii materiale ajunse până la noi. Studiul realizat de aceştia acoperă tot parcursul istoriei umane din momentul apariţiei primelor fiinţe omeneşti, până în prezent. Pentru a înţelege ce presupune arheologia, trebuie să avem cunoştinţe despre mărturiile materiale pe care le examinăm. Piatra, ceramica sau picturile pe perete sunt aproape indestructibile. Lemnul, pielea, metalele sau osul sunt mult mai friabile. În majoritatea siturilor arheologice se păstrează doar o parte dintre aceste resturi datorită condiţiilor variate de păstrare în sol. Arheologia a dezvoltat metode sofisticate pentru studiul trecutului preistoric. Acest studiu se realizează prin înregistrarea exactă, săparea precisă şi analiza detaliată de laborator. În afară de aceste etape (descoperirea, ordonarea şi descrierea obiectelor din trecut) arheologia presupune şi interpretarea rezultatelor. De fapt, în acest context, arheologia se transformă într-o disciplină interactivă, stabilind un echilibru între săparea precisă şi descrierea şi interpretarea teoretică.

categorii 4

A se vedea şi: 2

CIMEC
CIMEC - Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti: prezintă un scurt istoric al cercetărilor româneşti, instituţii (institute, universităţi, muzee), publicaţii (o revistă electronică şi proiecte multimedia), expoziţii temporare, situri, cronicile arheologice (1999-2006), legislaţia românească, diverse documente utile arheologilor.
Ara
Pune la dispoziţie informaţii despre simpozionul anual de Arhitectură Restaurare Arheologie organizat la Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" din Bucureşti.
Comisia naţională de arheologie (CNA)
Lista membrilor comisiei, ordinea de zi a şedinţelor comisiei, legislaţie şi ştiri.
Institutul pentru cercetarea şi valorificarea patrimoniului transilvănean
Cuprinde descrieri de obiective şi repertorii arheologice, date despre revista "Acta Terrae Septemcastrensis", articole şi noutăţi.
Medievistica
Articole, documente şi resurse despre monumentele şi metodologia arheologiei medievale româneşti.
Ministerul Culturii si Cultelor
Situl oficial cuprinde legislaţia din domeniul arheologic şi al monumentelor, formulare, comisii, proiecte, muzee, concursuri, programe naţionale, liste personalizate, noutăţi etc.
Registrul arheologilor din România
Baza de date on-line care cuprinde arheologii atestaţi din România. Instituit prin O.G. 43 / 2000 art.10h. Posibilităţi de căutare după iniţiala numelui de familie, judeţ sau categoria de atestare.

Această categorie în alte limbi: 22

[Mozilla Einstein]
Ultima actualizare:
februarie 1, 2017 at 15:24:08 UTC
Ştiinţă
Cumpărături online
Societate
Sport
All Languages
Artă
Afaceri
Computere
Jocuri
Sănătate
Acasă
Mass-media
Recreaţie
Referinţă
Regional