Amnesty International Polska
Serwis na temat praw człowieka i ich obrony. Opis działalności, komunikaty i aktualności.
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Program, akty prawne, publikacje, informacje o Komitecie Helsińskim w Polsce, jak i Światowej Konferencji przeciwko Rasizmowi, Rasowej Dyskryminacji, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji.
KRÄTZÄ - Bojownicy o prawa dzieci
Niemiecka organizacja angażująca się w walce o równouprawnienie pomiędzy dziećmi a dorosłymi. Główne tematy to prawo wyborcze dla dzieci, demokratyczne szkoły i rodzina.
Prawa Człowieka
Dokumenty, konwencje, przemówienia, informacje o organach ONZ i trybunałach międzynarodowych zajmujących się tą tematyką.
Prawa człowieka
Publikacje Andrzeja Kremplewskiego, prawnika, wykładowcy w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, współpracownika Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
Równouprawnienie
Działania ONZ na rzecz kobiet,informacje o konferencjach, programy, ciała międzyrządowe i traktatowe.
Spór o azyl w Kościele
Informacje o zjawisku tzw. azylu kościelnego, dzięki któremu przebywający w Europie i USA emigranci, nie mający pozwolenia na pobyt w danym państwie, uniknęli deportacji.

Inne wersje językowe tej kategorii: 22

[Accessibility_Mozilla]
Ostatnia zmiana:
lipca 27, 2013 at 6:15:07 UTC
Społeczeństwo
Sport
All Languages
Kultura i sztuka
Biznes
Komputery
Gry
Zdrowie
Dom
Media
Wypoczynek
Leksykon
Regionalne
Nauka i edukacja
Zakupy