Teologia (gr. θεος, theos, "Bóg", + λογος, logos, "nauka") zajmuje się badaniem natury boskiej oraz stosunkami jakie zachodzą pomiędzy istotą boską a ludźmi. Teologia to dosłownie nauka (racjonalny dyskurs) dotyczący Boga. W sensie szerszym odnosi sie do badania innych tematów religijnych.

kategorie 2

Zobacz także: 2

Katedra Teologii Prawosławnej na Uniwersytecie w Białymstoku
Katedra jest jednostką międzywydziałową, bezpośrednio podległą Rektorowi. Szczegółowe informacje dotyczące uczelni.
Literatura Chrześcijańska
Witryna poświęcona historycznemu chrześcijaństwu. Zawiera między innymi grecki tekst Nowego Testamentu i jego tłumaczenie z Biblii Brzeskiej, reprinty, artykuły teologiczne, osoby historyczne.
Magazyn Teologiczny Semper Reformanda
Artykuły i komentarze do aktualnych wydarzeń w świecie teologii chrześcijańskiej.
Teologia - Wikipedia
Definicja i historia terminu opisane w wolnej encyklopedii.
Teologia protestancka
Protestanckie zasady wiary, historia, podobieństwa i różnice z innymi tradycjami chrześcijańskimi oraz innymi religiami.

Inne wersje językowe tej kategorii: 8

[St. Mozilla]
Ostatnia zmiana:
grudnia 28, 2008 at 12:20:06 UTC
Społeczeństwo
Sport
All Languages
Kultura i sztuka
Biznes
Komputery
Gry
Zdrowie
Dom
Media
Wypoczynek
Leksykon
Regionalne
Nauka i edukacja
Zakupy