Nurt wyznań chrześcijańskich (w Polsce Kościół Chrześcijan Baptystów, Biblijny Kościół Baptystyczny) akcentujących indywidualizm w relacji do Boga i nadrzędną rolę Pisma Świętego (66 ksiąg Starego i Nowego Testamentu). Zbawienie nie jest według Baptystów osiągalne na podstawie uczynków, lecz jedynie łaską Boga przez osobistą wiarę w zbawcze dzieło odkupienia z grzechu poprzez ofiarę Jezusa Chrystusa. Baptyści udzielają chrztu wyłącznie tym, którzy świadomie wyrażają żal za grzechy i wyznają wiarę w Chrystusa. Akcentują autonomię poszczególnych zborów, są też zwolennikami rozdziału Kościoła i państwa. Baptyści różnią się często między sobą w istotnych kwestiach: predestynacja bądź wolna wola, pewność bądź utracalność zbawienia, stosunek do służby wojskowej i inne.
Dla Jezusa – portal baptystów
O baptystach, świadectwa, historia, rozważania, humor, koncerty, konferencje.
Drugi Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Poznaniu
Społeczność powstała w 1995 roku. Kościół w Polsce i na świecie, zdjęcia, linki do stron osobistych.
Misja Dobrej Nowiny
Kościół "Misja Dobrej Nowiny".
Parakletos
Wrocławskie Pismo Społeczności Chrześcijańskiej Baptystów.
Strona teologiczna Ryszarda Tyśnickiego
Świadectwo wiary autora, praca z dziećmi, artykuły teologiczne, o Kościele Baptystów w Polsce, praca charytatywna, linki.
Zbór Baptystyczny "Opoka" w Katowicach
Aktualne wydarzenia, ogłoszenia, nabożeństwa, terminy spotkań.
Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów - Kościół 5N w Poznaniu
Ważniejsze informacje o nas. Ciekawe artykuły i konspekty niedzielnych rozważań. Kazania w formacie plików mp3 oraz forum dyskusyjne kościoła.

Inne wersje językowe tej kategorii: 16

[Mozilla with Cross]
Ostatnia zmiana:
grudnia 6, 2012 at 7:15:05 UTC
Społeczeństwo
Sport
All Languages
Kultura i sztuka
Biznes
Komputery
Gry
Zdrowie
Dom
Media
Wypoczynek
Leksykon
Regionalne
Nauka i edukacja
Zakupy