Religia Prawosławna jest wschodnim odłamem chrześcijaństwa wyznawanym głównie w Rosji. Ostateczne rozdzielenie Kościoła wschodniego - prawosławnego i zachodniego - Kościoła katolickiego dokonało się w 1054, kiedy papież Leon IX wykluczył z Kościoła patriarchę Konstantynopola, Michała Cerulariusza, w wyniku odrzucenia przez Kościół wschodni dogmatów katolickich przyjętych w 787 na VII soborze powszechnym w Nicei. Różnice doktrynalne okazały się niemożliwe do przezwyciężenia i dotyczyły następujących kwestii: 1) pochodzenia Ducha Św. od Ojca i Syna (filioque). 2) pierwszeństwa apostoła Piotra w stosunku do innych apostołów. 3) prymatu biskupa rzymskiego (papieża) jako namiestnika Chrystusa i widzialnej głowy Kościoła, a później także jego nieomylności. 4) czyśćca. 5) niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny, pomimo oddawania Matce Bożej wielkiej czci. Wg prawosławia dogmat stawia Ją ponad ludźmi i ponad ludzkim losem, co jest nienaturalne, gdyż jako urodzona nie mogła być wolna od grzechu pierworodnego. Nie uwłacza to Jej świętości, gdyż dzięki niej została wyróżniona spośród ludzi. 6) ogłoszonego w 1950 dogmatu o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny.
Białostockie Dni Muzyki Cerkiewnej
Organizowane co roku dla uczczenia przeniesienia relikwi św. Gabriela. Koncerty, informacje o poprzednich edycjach.
Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce
Informacje ogólne, historia, statut, działalność i aktualności. Pielgrzymka na św. Górę Grabarka.
Bractwo Prawosławne świętych Cyryla i Metodego
Aktualności, historia organizacji, patroni, publikacje, skład zarządu, statut, biuletyn informacyjny, galeria.
Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku
Aktualności i terminarz spotkań, oferta noclegów oraz sklepik z książkami i muzyką cerkiewną.
Diecezja Białostocko-Gdańska Kościoła Prawosławnego w Białymstoku
Informacje o Diecezji, parafiach i cerkwiach, aktualności oraz kalendarium.
Diecezja Lubelsko-Chełmska
Historia prawosławia na terenie diecezji, informacje o parafiach, Ikony Matki Bożej, Męczennicy Chełmscy i Podlascy, aktualności.
Katecheza Prawosławna
Informacje na temat spotkań, wizytatorów, publikacje nauczycieli religii.
Katedra Teologii Prawosławnej na Uniwersytecie w Białymstoku
Katedra jest jednostką międzywydziałową, bezpośrednio podległą Rektorowi. Szczegółowe informacje dot. uczelni.
Kościół Prawosławny w Polsce
Strona oficjalna. Aktualności, informacje o duchownych, bractwa, dzialalność dobroczynna, kalendarium, monastery, posty, śpiew cerkiewny, szkolnictwo teologiczne, linki.
Międzynarodowy Festiwal „Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej”
Informacje o Festiwalu, organizacji, chórach, Stowarzyszenie "Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej", historia festiwali.
Monaster św. Równych Apostołom Cyryla i Metodego w Ujkowicach
Historia prawosławia i odrodzenie monastycyzmu prawosławnego na Podkarpaciu, informacje o mnichach w Ujkowicach, historia cudownej ikony Bogurodzicy Watopedzkiej z Atosu, wydawnictwa i zapowiedzi wydawnicze, aktualności i zdjęcia.
Parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny we Włodawie
Historia parafii, aktualności i zdjęcia, Festiwal Trzech Kultur prezentujący dorobek i tradycje judaizmu, prawosławia i katolicyzmu.
Parafia Prawosławna pw. św. Eliasza w Białymstoku
Aktualności, historia, wydawnictwa parafialne, żywot proroka Eliasza, galeria zdjęć.
Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
Aktualności, kalendarium uroczystości, dane adresowe monasterów, uczelni i bractw, dobroczynność, informacje o prawosławiu, forum dyskusyjne, czat, pytania i odpowiedzi, linki.
Prawosławie
Informacje o Kościołach Prawosławnych, doktryna, galeria zdjęć, artykuły i referaty.
Prawosławna Liturgia
Nabożeństwa w kaplicy w Warszawie, teksty i śpiewy liturgiczne, aktualności.
Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie
Aktualności, historia, artykuły, rektorzy i wykładowcy, program nauczania, warunki przyjęcia, absolwenci, galeria.
Przeglad Prawosławny
Miesięcznik ukazujący problemy życia religijnego, kulturalnego i społecznego prawosławnej mniejszości w Polsce. Numer bieżący i archiwum.
Święta Góra Grabarka
Sanktuarium prawosławia w Polsce. Informacje dla pielgrzymów i osób zainteresowanych prawosławiem.

Inne wersje językowe tej kategorii: 19

[Orthodox_Mozilla]
Ostatnia zmiana:
marca 9, 2013 at 9:54:07 UTC
Społeczeństwo
Sport
All Languages
Kultura i sztuka
Biznes
Komputery
Gry
Zdrowie
Dom
Media
Wypoczynek
Leksykon
Regionalne
Nauka i edukacja
Zakupy