In Partnership with AOL
Zobacz także:
Inne wersje językowe tej kategorii:
 • Autyzm - Fundacja Alpha - Celem fundacji jest niesienie pomocy dzieciom i osobom dorosłym z upośledzeniem umysłowym, autyzmem bądź też pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi.
  [!]
 • Betel - Międzynarodowy Ruch Dobroczynny - Federacja Wspólnot Betel - wspólnoty spotkania, życia (Domy dla Osób Niepełnosprawnych), wspomagające.
  [!]
 • Biegusy, Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane SM w Zielonej Górze - Stowarzyszenie zrzesza ludzi chorych na stwardnienie rozsiane SM, wspiera ich duchowo i fizycznie. Organizuje obozy rehabilitacyjne. Informacje o działalności, metodach rehabilitacji i leczenia choroby.
  [!]
 • Być Jak Inni - Fundacja pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym niepełnosprawnym. W stowarzyszeniu działa zespół specjalistów pragnących nieść skuteczną pomoc osobom niepełnosprawnym, w szczególności dzieciom z porażeniem mózgowym, autystycznym, niepełnosprawnym intelektualnie oraz z innymi dysfunkcjami.
  [!]
 • Europejska Fundacja Rozwoju Osób Niepełnosprawnych - Zajmuje się pomocą osobom niepełnosprawnym, poszkodowanym w wypadkach oraz dzieciom sierocym i z rodzin patologicznych. Na stronie m.in: główne cele fundacji, kontakt z doradcą osób niepełnosprawnych, informacje o organizowanych imprezach, galeria zdjęć.
  [!]
 • Fundacja Grzegorza z Sanoka - Pomoc w pokonywaniu i leczeniu dystrofii mięśniowej, organizowanie turnusów rehabilitacyjnych.
  [!]
 • Fundacja Hipoterapia - Fundacja pomocy dzieciom sprawnym inaczej, głównie dzieciom z mózgowym porażeniem dziecięcym. Podstawową formą terapii jest hipoterapia.
  [!]
 • Fundacja Hipoterapia - Organizacja zajmująca się wszelkimi zagadnieniami rehabilitacji konnej. Prowadzi działalność terapeutyczną, szkoleniowo-informacyjną, wydawniczą oraz doradczą. Jej działania są skierowane wyłącznie do dzieci niepełnosprawnych.
  [!]
 • Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo - Internet dla Niepełnosprawnych, rehabilitacja, kursy, szkolenia, sponsorzy.
  [!]
 • Fundacja Sprawni Inaczej - Informacje o pomocy osobom niepełnosprawnym. Tworzenie nowych ośrodków, w których mogliby oni korzystać z odpowiednich form kształcenia, terapii i rehabilitacji. Galeria prac podopiecznych fundacji. Informacje kontaktowe.
  [!]
 • Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych - Poszukiwanie talentów plastycznych i promowanie twórców bez względu na rodzaj i stopień ich schorzeń i wynikającej stąd niesprawności. O fundacji, galeria twórców, Międzynarodowe Biennale Sztuk Plastycznych Osób Niepełnosprawnych.
  [!]
 • Integracja - Celem stowarzyszenia jest poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych, kształtowanie świadomości obywatelskiej, działanie na rzecz wyrównywania szans oraz integracji społecznej. Inforamcje o prawach przysługującym osobom niepełnosprawnym. Akcje edukacyjno-informacyjne.
  [!]
 • Niepełnosprawni, lecz pełnosprawni - Informacje na temat unormowań w UE w kwestii osób sprawnych inaczej.
  [!]
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo - Skupia organizacje z terenu całego kraju zrzeszające osoby niesprawne ruchowo i osoby działające na ich rzecz. Informacje podstawowe, statut, wykaz organizacji członkowskich.
  [!]
 • Opolskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Zespołem Downa - Porady, ważne informacje dla rodziców, rodzeństwa i opiekunów dzieci z zespołem Downa. Organizowanie rehabilitacji oraz grupowych terapii zajęciowych.
  [!]
 • Ostrowskie Stowarzyszenie Osób Chorych Na Stwardnienie Rozsiane - Oficjalna strona Ostrowskiego Stowarzyszenia Osób Chorych Na Stwardnienie Rozsiane. Bieżąće aktualności, galeria zdjęć, kontakt.
  [!]
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Dofinansowanie miejsc pracy niepełnosprawnych, pożyczki, rehabilitacja, likwidacja barier architektonicznych.
  [!]
 • Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych - Reprezentuje interesy zatrudniających osoby niepełnosprawne, wspiera działania na rzecz realizacji zasady równości szans osób niepełnosprawnych, tworzenie polityki ich zatrudnienia.
  [!]
 • Polski Komitet Paraolimpijski - PKPar zajmuje się organizacją, upowszechnianiem i działalnością na rzecz rozwoju sportu osób niepełnosprawnych. Aktualności, władze, historia i cele, kalendarz imprez. Relacje z igrzysk, począwszy od Sydney 2000.
  [!]
 • Polski Związek Niewidomych - Informacje na temat organizacji i jej działalności, rehabilitacja, ulgi, linki.
  [!]
 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - Informacje na temat towarzystwa, istoty choroby i proponowanych terapii. SM w świecie i Internecie, wydarzenia.
  [!]
 • Pomocna Łapa - Głównym celem fundacji jest wspomaganie rehabilitacji osób niepełnosprawnych z udziałem psów oraz poprawa jakości życia niepełnosprawnych przy pomocy psów asystentów. Fundacja pozyskuje i szkoli psy, a następnie przekazuje je osobom niepełnosprawnym.
  [!]
 • Pomorska Fundacja Sportu i Turystyki Osób Niepełnosprawnych "Keja" - Działalność na rzecz rozwoju sportu i turystyki w społeczeństwie osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku.
  [!]
 • Spes, Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych - Organizacja zajmująca się wspomaganiem osób niepełnosprawnych. Działalność, oferta pomocy, prawa niepełnosprawnych.
  [!]
 • Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion - Internetowa spółdzielnia pracy zdalnej skupiająca osoby niepełnosprawne. Celem spółdzielni jest zawodowa reintegracja jej członków oraz przywrócenie ich na rynek pracy, poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków.
  [!]
 • Start - Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów - Organizacja pozarządowa działająca na polu rehabilitacji przez sport. Celem Stowarzyszenia jest wykorzystywanie kultury fizycznej, sportu, turystyki oraz działań socjalnych i edukacyjnych dla rehabilitacji fizycznej, psychicznej i społecznej osób niepełnosprawnych.
  [!]
 • Stowarzyszenie Chorych na Boreliozę - Informacje o boreliozie, najnowsze metody leczenia, doświadczenia ludzi chorych na boreliozę, materiały dla lekarzy, forum, linki.
  [!]
 • Stowarzyszenie OZON - Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz zmiany nastawienia do poszukiwania pracy i do aktywnego życia zawodowego osób niepełnosprawnych oraz zmianę postaw pracodawców w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i równouprawnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.
  [!]
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Słoneczko - Stowarzyszenie organizujące różne formy leczenia, edukacji i rehabilitacji dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
  [!]
 • Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Williamsa - Strona internetowa poświęcona Zespołowi Williamsa oraz nowopowstałemu, ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Zespołem Williamsa
  [!]
 • Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu - Stowarzyszenie Pomaga dzieciom niedosłyszącym, prowadzi terapię i rehabilitację, organizuje turnusy rehabilitacyjne i zajęcia integracyjne. Grupy wsparcia dla rodziców, których dzieci mają wadę słuchu. Popularyzacja wiedzy na temat możliwości, jakie stwarza medycyna przed dziećmi niedosłyszącymi.
  [!]
 • Stowarzyszenie SM w Sierpcu - Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Sierpcu i ich przyjaciół. Informacje o stowarzyszeniu, porady, aktualności.
  [!]
 • Stowarzyszenie „Źródło” - Zajmuje się rehabilitacją osób z upośledzeniem umysłowym, prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej.
  [!]
 • Szczeciński Stowarzyszenie Pomocy Autystom - Ośrodek terapii i edukacji osób dotkniętych autyzmem i ich rodzin. Diagnoza i konsultacje.
  [!]
 • Tacy Sami - Celem Fundacji jest wspieranie działalności dążącej do wyrównania szans wszystkich ludzi, a szczególnie osób niepełnosprawnych w obszarze kultury, nauki, sportu i rekreacji oraz zawodowym.
  [!]
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej 2 Latarnia Rybnik - WTZ Latarnia 2 Rybnik jest stroną tworzoną przez osoby niepełnosprawne i mówi o działalności warsztatów terapii zajęciowej
  [!]
 • Wspólnota Burego Misia - Pomoc ludziom sprawnym umysłowo i fizycznie inaczej. Założenia i cele, informacje o osadzie, jak i Fundacji Burego Misia im. Bogdana Jańskiego.
  [!]
Ta kategoria potrzebuje redaktora
[Wheelchair Mozilla]
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Warunki korzystania
Odwiedź nasze siostrzane strony  mozilla.org | MusicMoz | Wikipedia

Ostatnia zmiana: maja 26, 2016 at 5:24:04 UTC - redaguj