kategorie 5

Zobacz także: 2

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Szczecin
Informacje o drogach i utrudnieniach w ruchu.
Izba Skarbowa w Szczecinie
Aktualności, informacje podatkowe, urzędy skarbowe, zamówienia publiczne.
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
Aktualności, komenda, akty prawne, galeria, porady, historia, sport.
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie BIP
Posterunki, status prawny, zadania, organizacja, wyniki kontroli, zamówienia publiczne.
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
Informacje o działalności, ogłoszenia i komunikaty, profilaktyka.
Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie
Aktualności, druki, porady prawne, informacje o inspekcji.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie
Informacje ogólne, aktualności, organizacja, gospodarka, ochrona lasu, edukacja i turystyka.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Zasięg terytorialny, dane personalne i kontaktowe, BIP.
Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego
Informacje o instytucji, realizowanych projektach, oferta.
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
O regionie wodnym, przepisy prawne, komunikaty i ogłoszenia.
Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Informacje ogólne, władze, wydziały, administracja.
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego BIP
Informacje o władzach samorządowych oraz Urzędzie Marszałkowskim, prawo miejscowe, jednostki organizacyjne i zamówienia publiczne.
Urząd Morski w Szczecinie
Informacje o działalności, przepisy portowe, ruch statków i warunki żeglugi, ogłoszenia, aktualności i zamówienia publiczne.
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie
Informacje o zadaniach i zakresie działalności, ogłoszenia oraz oferta usług laboratoryjnych.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Województwa Zachodniopomorskiego
Statut i działalność, kryteria wyboru zadań do finansowania, zasady udzielania pożyczek i dotacji, fundusze i lista priorytetów.
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Szczecinie BIP
Organizacja, status prawny, kompetencje, zadania, informacje bieżące.
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie BIP
Dane adresowe, status, organizacja, kompetencje, inspektoraty powiatowe.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie
Działalność, publikacje, ogłoszenia.
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
Informacje o inspekcji, mundury, BIP.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Informacje o sądzie, struktura, akty prawne, koszty sądowe, załatwianie spraw, archiwa.
Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Działanie w zakresie przeciwdziałaniu bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy.
Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Informacje dla ubezpieczonych i świadczeniodawców, Karta Praw Pacjenta, aktualności.
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Władze, struktura organizacyjna, prawo lokalne, zamówienia publiczne, jednostki pomocnicze, obsługa klienta, ogłoszenia i przetargi.
Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie
Rejestr zabytków, akty prawne, informacje przydatne dla użytkowników i właścicieli zabytków, warunki konserwatorskie dla stref ochrony.
[Hole_Mozilla]
Ostatnia zmiana:
kwietnia 14, 2016 at 11:54:08 UTC
Regionalne
Nauka i edukacja
Zakupy
Społeczeństwo
Sport
All Languages
Kultura i sztuka
Biznes
Komputery
Gry
Zdrowie
Dom
Media
Wypoczynek
Leksykon