World Polski Nauka i edukacja Technika Wydziały i instytuty
20
Kategoria gromadzi odsyłacze do stron podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni prowadzących kierunek studiów lub studia doktoranckie w zakresie techniki - tj. w zależności od uczelni - wydziałów, instytutów lub ew. także jednostek międzywydziałowych. Kategoria obejmuje także techniczne instytuty i centra badawczo-rozwojowe podległe Polskiej Akademii Nauk, bezpośrednio resortom rządowym lub innym instytucjom.

kategorie 1

Centralny Ośrodek Chłodnictwa
Jednostka badawczo-rozwojowa wykonująca ekspertyzy oraz badania, prowadzi działalność informacyjną naukowo-techniczną, normalizacyjną, certyfikacyjną oraz szkoleniową w zakresie chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła.
Certyfikowane Centrum Szkoleniowe EIB - ŁÓDŹ
Informacje dotyczące szkoleń, materiały na temat systemu EIB, artykuły oraz linki do innych stron z zakresu technologii inteligentnego budownictwa.
Edukacja Techniczno-Informatyczna na Politechnice Opolskiej
Kierunek Edukacja Techniczno-Informatyczna Wydziału Elektrotechniki i Automatyki na Politechnice Opolskiej. Podstawowe informacje związane z kierunkiem i uczelnią.
Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku
Informacje o Instytucie, zakłady i ich działalność, publikacje, bazy danych, Komitet Gospodarki Wodnej, Ogólnopolska Szkoła Hydrauliki.
Instytut Edukacji Technicznej AJD w Częstochowie
Opis dostępnych kierunków oraz informacje o rekrutacji, publikacje, studia podyplomowe, pracownicy, struktura kontakt, aktualności.
Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej
Informacje o Instytucie, pracownicy, struktura, dydaktyka, zeszyty naukowe, seminaria, konferencje.
Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej
Aktualności o instytucie, badaniach, strukturze, działalności edukacyjnej.
Instytut Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach
Informacje o Instytucie, pracownicy, oferta usług, informacja o udziale Polski w programie walki z efektem cieplarnianym, seminarium.
Instytut Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych ATH w Bielsku-Białej
Opis prac badawczych związanych z włókiennictwem oraz szeroko pojętymi materiałami polimerowymi oraz działalność dydaktyczna.
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu
Aktualności, informacje o instytucie, badania, certyfikaty, usługi.
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie
Informacje ogólne, Rada Naukowa, pracownie naukowe, archiwum hutnictwa.
Instytut Politechniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie
Instytut kształcący na specjalności elektrotechnika z informatyką techniczną. Organizacja, działalność, pomoce dydaktyczne, plany zajęć.
Instytut Techniki Budowlanej
Organizacja, badania, ekspertyzy, certyfikacja, bazy danych, informacja naukowo-techniczna.
Instytut Technologii Drewna
Instytut Technologii Drewna jest jednostką naukowo-badawczą zajmującą się zagadnieniami przerobu drewna, jego zastosowania i tworzenia nowych kompozytów opartych na drewnie.
Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu
Informacje ogólne, struktura Instytutu, działalność.
Instytut Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej
Informacje o Instytucie, działalność, struktura Instytutu, sieci i laboratoria, aktualności.
Instytut Włókiennictwa w Łodzi
Historia, informacje naukowo-badawcze, oferta, usługi, produkty, badania, bazy danych, certyfikacja, przetargi.
PIAP Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
Opracowywanie wykonywanie modernizacja: urządzeń automatyki przemysłowej,przemysłowych układów pomiarowych,stanowisk i linii technologicznych.
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Struktura organizacyjna, pracownicy, informator dla kandydatów, programy nauczania, staże i stypendia.
Wydział Mechaniczny Wojskowej Akademii Technicznej
Komórki organizacyjne, pracownicy, działalność naukowo-badawcza, oferta edukacyjna.

Inne wersje językowe tej kategorii: 2

[Power Drill Mozilla]
Ostatnia zmiana:
lipca 3, 2016 at 7:05:07 UTC
Nauka i edukacja
Zakupy
Społeczeństwo
Sport
All Languages
Kultura i sztuka
Biznes
Komputery
Gry
Zdrowie
Dom
Media
Wypoczynek
Leksykon
Regionalne