Kategoria gromadzi odsyłacze do stron podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni prowadzących kierunek studiów lub studia doktoranckie w zakresie socjologii - tj. w zależności od uczelni - wydziałów, instytutów lub ew. także jednostek międzywydziałowych. Kategoria obejmuje także socjologiczne instytuty i centra badawczo-rozwojowe podległe Polskiej Akademii Nauk, bezpośrednio resortom rządowym lub innym instytucjom.
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Pracownicy, konferencje, czasopisma, studia i kursy, stypendia, program PISA, teksty on-line.
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Działalność, konsultacje i doradztwo, konkursy, ośrodek kształcenia, wydawnictwa.
Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
Informacje ogólne, dydaktyka, ludzie i nauka, informator, historia, prace habilitacyjne z socjologii, spis zajęć dydaktycznych.
Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Informacje dla studentów, pracownicy, dydaktyka, plany zajęć, prace badawcze, publikacje, rekrutacja, koło naukowe.
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
Informacje o wydziale i studiach, intranet, absolwenci, plany zajęć, seminaria magisterskie.
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
Władze wydziału, rada wydziału, dziekanat, informacje o wydziale, instytuty, kierunki kształcenia, uprawnienia, samorząd studencki, rekrutacja.

Inne wersje językowe tej kategorii: 7

[Mozilla Digging]
Ostatnia zmiana:
kwietnia 16, 2014 at 16:05:07 UTC
Nauka i edukacja
Zakupy
Społeczeństwo
Sport
All Languages
Kultura i sztuka
Biznes
Komputery
Gry
Zdrowie
Dom
Media
Wypoczynek
Leksykon
Regionalne