Kategoria gromadzi odsyłacze do stron podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni prowadzących kierunek studiów lub studia doktoranckie w zakresie rolnictwa - tj. w zależności od uczelni - wydziałów, instytutów lub ew. także jednostek międzywydziałowych. Kategoria obejmuje także rolnicze instytuty i centra badawczo-rozwojowe podległe Polskiej Akademii Nauk, bezpośrednio resortom rządowym lub innym instytucjom.
Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie
Struktura i zakres działalności. Baza różnorakich informacji z dziedziny leśnictwa. Wydawnictwa i aktualności.
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie
Struktura i organizacja. Oferta dla polityki gospodarczej oraz nauki i oświaty rolniczej. Wydawnictwa.
Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN im. Jana Kielanowskiego
Żywienie i fizjologia zwierząt, instytut i jego jednostki, wyposażenie, badania, czasopismo naukowe JAFS.
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN - Jastrzębiec
Informacje o Instytucie jego strukturze oraz działalności i wynikach badań naukowych.
Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach
Informacje o działalności i osiągnięciach. Struktura organizacyjna. Oferta.
Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu
Historia i struktura organizacyjna. Oferta usług badawczych i poradnictwa. Biografia publikacji naukowych instytutu i ich wyszukiwarka.
Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu, Oddział w Sośnicowicach
Prezentacja działalności, usługi w obszarze badawczym ochrony roślin, system badań nad oceną skuteczności biologicznej środków ochrony roślin zgodnego z wymaganiami Unii Europejskiej.
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
Jednostka badawcza PAN, historia, informacje ogólne i struktura.
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
Zakres badań, rada naukowa i pracownicy, publikacje, wydarzenia.
Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach
Badania nad rozwojem technik uprawy owoców. Publikacje, materiały i pomoc dla sadowników, szkółkarzy, kwiaciarzy i pszczelarzy.
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
Informacje o Instytucie, przedmiot działalności, struktura organizacyjna. Wydawnictwa oraz internetowe serwisy informacyjne Instytutu. Aktualności i oferta.
Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach
Placówka naukowa zajmująca się badaniami dotyczącymi warzywnictwa.
Instytut Zootechniki, Balice
Informacje o instytucie, strukturze, jego pracach badawczych i wydawnictwach. Oferta usług i aktualności.
Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach
Prowadzenie badań naukowych w zakresie medycyny weterynaryjnej ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki i profilaktyki chorób zakaźnych, w tym chorób odzwierzęcych, oraz higieny i toksykologii żywności pochodzenia zwierzęcego.
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu
Kierunki działalności, zakłady naukowe oraz jednostki współpracujące. Oferta i wdrożenia. Wydawnictwa, aktualności.

Inne wersje językowe tej kategorii: 4

[Mozilla Einstein]
Ostatnia zmiana:
października 24, 2014 at 13:24:06 UTC
Nauka i edukacja
Zakupy
Społeczeństwo
Sport
All Languages
Kultura i sztuka
Biznes
Komputery
Gry
Zdrowie
Dom
Media
Wypoczynek
Leksykon
Regionalne