Kategoria gromadzi odsyłacze do stron podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni prowadzących kierunek studiów lub studia doktoranckie w zakresie psychologii - tj. w zależności od uczelni - wydziałów, instytutów lub ew. także jednostek międzywydziałowych. Kategoria obejmuje także psychologiczne instytuty i centra badawczo-rozwojowe podległe Polskiej Akademii Nauk, bezpośrednio resortom rządowym lub innym instytucjom.
Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW
Informacje o instytucie, studenci, absolwenci, publikacje, badania naukowe, biblioteka.
Instytut Psychologii - Katolicki Uniwersytet Lubelski
Historia, działalność, struktura Instytutu. Oferta dydaktyczna. Informacje dla studiujących.
Instytut Psychologii - Uniwersytet Śląski
Historia i działalność Instytutu. Władze i struktura organizacyjna. Informacja na temat badań podstawowych i badań w obrębie dziedzin psychologii stosowanej. Oferta edukacyjna. Rozbudowany dział studencki.
Instytut Psychologii PAN
Struktura Instytutu, aktualności, program seminariów naukowych.
Instytut Psychologii Stosowanej - Uniwersytet Jagieloński
Historia i działalność Instytutu, kadra naukowa, informacje dla studiujących.
Instytut Psychologii UAM w Poznaniu
Wiadomości ogólne, dydaktyka, historia, aktualności, organizacja, sprawy studenckie.
Instytut Psychologii UJ w Krakowie
Informacje ogólne, struktura, rekrutacja, studia, badania.
Instytut Psychologii UMCS w Lublinie
Informacje ogólne, struktura, badania, dydaktyka.
Instytut Psychologii Uniwersytet Opolski
Informacja na temat kadry naukowej, struktury Instytutu, projektów badawczych. Studia magisterskie oraz podyplomowe.
Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego
Kadry, historia, aktualności, organizacja, sprawy studenckie.
Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Struktura Instytutu, kadra, informacje dla osób studiujących.
Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego
Informacje ogólne, struktura Instytutu, studia, pracownicy, materiały, plany zajęć.
Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet w Białymstoku
Historia i działalność, struktura Wydziału, oferta edukacyjna, informacje dla kandydatów i osób studiujących.
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
Informacje o Wydziale, historia, fundacje Wydziału, pracownicy, studia, wiadomości dydaktyczne i naukowe.

Inne wersje językowe tej kategorii: 5

[Graduate_Mozilla]
Ostatnia zmiana:
grudnia 15, 2015 at 6:15:06 UTC
Nauka i edukacja
Zakupy
Społeczeństwo
Sport
All Languages
Kultura i sztuka
Biznes
Komputery
Gry
Zdrowie
Dom
Media
Wypoczynek
Leksykon
Regionalne