Kategoria gromadzi odsyłacze do stron podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni prowadzących kierunek studiów lub studia doktoranckie w zakresie matematyki - tj. w zależności od uczelni - wydziałów, instytutów lub ew. także jednostek międzywydziałowych. Kategoria obejmuje także matematyczne instytuty i centra badawczo-rozwojowe podległe Polskiej Akademii Nauk, bezpośrednio resortom rządowym lub innym instytucjom.
Instytut Badań Systemowych PAN
Prace badawcze, struktura Instytutu, pracownicy, seminaria i konferencje, realizowane projekty, aktualności.
Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
Informacje ogólne, pracownicy, badania, studia, aktualności, ogłoszenia.
Instytut Matematyki Akademii Pedagogicznej w Krakowie
Struktura organizacyjna, pracownicy, ich zadania i prace naukowe, organizowane konferencje, rekrutacja.
Instytut Matematyki Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach
Informacje ogólne, struktura Instytutu, badania naukowe, pracownicy, informacje o studiach.
Instytut Matematyki i Informatyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Struktura Instytutu, władze i plany naukowe, rekrutacja.
Instytut Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej
Pracownicy Instytutu, doktoranci, badania naukowe, seminaria, studia, aktualności.
Instytut Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego
Struktura Instytutu, pracownicy, badania naukowe, publikacje, historia Instytutu, informacje o studiach.
Instytut Matematyki Politechniki Łódzkiej
Informacje ogólne, historia Instytutu, nauka, dydaktyka, pracownicy, konferencje, studia.
Instytut Matematyki Politechniki Śląskiej
Informacje ogólne, dydaktyka, zakłady naukowe, zespoły dydaktyczne, informacje dla studentów.
Instytut Matematyki UJ w Krakowie
Podstawowe informacje o Instytucie, badania, spis pracowników, informacje o studiach, aktualności.
Instytut Matematyki Uniwersytetu Rzeszowskiego
Główne kierunki działalności, współpraca, informacja o studiach.
Instytut Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku
Struktura Instytutu, pracownicy, badania, edukacja, aktualności.
Instytut Matematyki Uniwersytetu Śląskiego
Informacje ogólne, struktura Instytutu, konferencje, rekrutacja, studia.
Katedra Matematyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Informacje o pracownikach Katedry, dydaktyka.
Katedra Matematyki ATH w Bielsku-Białej
Kierownictwo, pracownicy naukowi, działalność naukowa i dydaktyczna, publikacje, aktualności.
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Informacje ogólne, władze oraz struktura Wydziału, pracownicy, aktualności, studia.
Wydział Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie
Wydział nasz kształci studentów matematyki i informatyki na 2 kierunkach, w 5 specjalnościach w trybie dziennym i zaocznym.
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
Informacje o Wydziale, władze, jednostki organizacyjne, pracownicy, badania naukowe, studia.
Wydział Matematyki Stosowanej AGH w Krakowie
Struktura Wydziału, działalność naukowa, studia.
Wydział Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego
Informacje ogólne, struktura Wydziału, studia, aktualności.
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego
Struktura Wydziału, pracownicy, czasopisma, konferencje, badania, informacje o studiach.
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
Informacje o studiach i działalności naukowej.

Inne wersje językowe tej kategorii: 11

[Graduate_Mozilla]
Ostatnia zmiana:
stycznia 7, 2016 at 17:03:15 UTC
Nauka i edukacja
Zakupy
Społeczeństwo
Sport
All Languages
Kultura i sztuka
Biznes
Komputery
Gry
Zdrowie
Dom
Media
Wypoczynek
Leksykon
Regionalne