Kategoria gromadzi odsyłacze do stron podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni prowadzących kierunek studiów lub studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa - tj. w zależności od uczelni - wydziałów, instytutów lub ew. także jednostek międzywydziałowych. Kategoria obejmuje także językoznawcze instytuty i centra badawczo-rozwojowe podległe Polskiej Akademii Nauk, bezpośrednio resortom rządowym lub innym instytucjom.

kategorie 8

Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego
Informacje ogólne, działalność naukowa, studia, opisy zajęć, aktualności.
Wydział Filologiczno-Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego
Władze i administracja Wydziału, pracownicy, struktura, kierunki studiów, rekrutacja, historia i aktualności.
Wydział Filologiczny Unwersytetu Łódzkiego
Informacje ogólne, struktura Wydziału, tematyka badań, rekrutacja, propozycje wykładów.

Inne wersje językowe tej kategorii: 4

[Desk Mozilla]
Ostatnia zmiana:
października 16, 2013 at 6:24:07 UTC
Nauka i edukacja
Zakupy
Społeczeństwo
Sport
All Languages
Kultura i sztuka
Biznes
Komputery
Gry
Zdrowie
Dom
Media
Wypoczynek
Leksykon
Regionalne