Kategoria gromadzi odsyłacze do stron podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni prowadzących kierunek studiów lub studia doktoranckie w zakresie historii - tj. w zależności od uczelni - wydziałów, instytutów lub ew. także jednostek międzywydziałowych. Kategoria obejmuje także biologiczne instytuty i centra badawczo-rozwojowe podległe Polskiej Akademii Nauk, bezpośrednio resortom rządowym lub innym instytucjom.

kategorie 6

Historicus
Portal Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika. Aktualności, dydaktyka, informacje o projektach, zjazdach i konferencjach.
Instytut Historii Akademii im. J. Długosza w Częstochowie
Władze, organizacja, formy kształcenia.
Instytut Historii Akademii Pedagogicznej w Krakowie
Struktura, pracownicy, formy kształcenia, biblioteka.
Instytut Historii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach
Historia, struktura organizacyjna i pracownicy, główne kierunki badań, publikacje i aktualności.
Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego
Aktualności, konferencje, władze, badania, publikacje, rekrutacja.
Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego
Struktura, badania, rekrutacja, aktialności.
Ośrodek Studiów Epoki Napoleońskiej
Ośrodek Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku zajmujący się badaniami naukowymi i promocją epoki napoleońskiej, w szczególności kampanii polskiej 1806-1807.
Zakład Nauk Pomocniczych Historii UŁ
Serwis Zakładu Nauk Pomocniczych Historii; działającego w ramach Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego.
Zespół Badawczy Historii Społecznej, Uniwersytet Warszawski
Pełnotekstowe źródła dotyczące historii kobiet, a także publikacje poświęcone historii społecznej XIX i XX wieku.

Inne wersje językowe tej kategorii: 9

[Architect Mozilla]
Ostatnia zmiana:
lutego 25, 2015 at 6:59:45 UTC
Nauka i edukacja
Zakupy
Społeczeństwo
Sport
All Languages
Kultura i sztuka
Biznes
Komputery
Gry
Zdrowie
Dom
Media
Wypoczynek
Leksykon
Regionalne