In Partnership with AOL
Zobacz także:
Inne wersje językowe tej kategorii:
 • Archiwalia genealogiczne - Zasoby ksiąg metrykalnych w archiwach polskich, kwerendy genealogiczne, zasady prowadzenia poszukiwań.
  [!]
 • Bibliografia genealogii polskiej za lata 1980-2001 - Baza danych autorstwa Anny Celej opublikowana na stronach Wydawnictwa DiG.
  [!]
 • Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich - Genealogia, rodowody, poszukiwania, biblioteka, mapy, słowniki, pomoce genealoga, leksykon nazwisk herbowych, lokalizator miejscowości przedrozbiorowych i wiele innych.
  [!]
 • Genealodzy.PL - Serwis Polskiego Towarzystwa Genealogicznego. Zawiera bazy pomocne w poszukiwaniach genealogicznych, indeksy ponad 1 mln. nazwisk, w tym indeksy ksiąg metrykalnych, Katalog Zasobów Metrykalnych, forum i inne.
  [!]
 • Genealogia dla wszystkich - Prywatne forum genealogiczne, możliwość zamieszczania ogłoszeń w sprawie poszukiwań przodków i krewnych.
  [!]
 • Genealogia Polska - Porady dla poszukiwaczy, forum i lista dyskusyjna, możliwość zamieszczania własnych danych.
  [!]
 • Genealogia Polska - Wykaz wszystkich nazwisk w Polsce, statystyki popularności genealogii, program drzewo genealogiczne, genealogia dla poszukiwaczy, znaczenie nazwisk i imion.
  [!]
 • Genealogia Polska - GenPol - Serwis z informacjami dla poczatkujących i zaawansowanych pasjonatów genealogii: porady, słowniki, forum dyskusyjne, katalog zasobów metrykalnych, tablica ogłoszeń genealogicznych.
  [!]
 • Genealogia Polska Rafała Degiela - Dlaczego warto zajmować się genealogią, informacje o tym jak zacząć, literatura, odsyłacze.
  [!]
 • Grabowski - Genealogia Grabowskich głownie z przełomu XVIII i XIX wieku. Nacisk położony na historię szlachty noszącej to nazwisko.
  [!]
 • Instytut Genealogii Polskiej - Zakład naukowy prowadzący prace badawcze z zakresu genealogii i pokrewnych nauk pomocniczych historii. Program, kadry, publikacje, aktualności.
  [!]
 • Katalog Szlachty - Biogramy szlachty zamieszkującej północno - wschodnią część Mazowsza w okresie druga połowa XVIII - pierwsza połowa XIX wieku.
  [!]
 • Kubis - Serwis nazwiska Kupis i związanych z nim. Wartościowe poradniki. Wiele ciekawych informacji i aktualności genealogicznych.
  [!]
 • Małopolskie Towarzystwo Genealogiczne - Skład i działalność, materiały źródłowe - zdjęcia, mapy, dokumenty.
  [!]
 • MyHeritage - Darmowe oprogramowanie genealogiczne. Narzędzia do badania dziedzictwa i udostępniania go w internecie.
  [!]
 • Nekrologi Warszawskie - Nekrologi z prasy warszawskiej po II Wojnie Światowej i informacje pochodzące z inskrypcji nagrobnych warszawskich cmentarzy oraz niektórych cmentarzy poza granicami Polski.
  [!]
 • Ogrody Wspomnień - Tworzenie profili przodków, zamieszczanie wspomnień o przodkach, cmentarz internetowy, dodawanie zdjęć i herbów do opisów.
  [!]
 • Ornatowski.com - Portal genealogiczno-heraldyczny. Zawiera m.in. program drzewo genealogiczne, słownik łacińsko - polski, indeks właścicieli ziemskich Polesia, indeks nazwisk Herbarza Polskiego Adama Bonieckiego, indeks nazwisk szlachty wraz z herbami, znaczenie i pochodzenie imion i nazwisk.
  [!]
 • Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne - Przystań dla genealogów poszukującym na Pomorzu. Zawiera bazy genealogiczne, w tym indeksy ksiąg metrykalnych i indeksy cmentarzy z obszaru Pomorza,
  [!]
 • Poszukiwania przodków we wschodniej Polskce, na Białorusi i Litwie - Podział administracyjny Polski przed 1939 rokiem, wykaz nazwisk i miejscowości województwa nowogródzkiego, poleskiego i wileńskiego II Rzeczpospolitej.
  [!]
 • Przodek.pl - Genealogiczne tablica ogłoszeń, drzewa genealogiczne, indeksy nazwisk, herbarz polski, znaczenie i pochodzenie nazwisk i imion, program drzewo genealogiczne. Polski portal genealogiczno-heraldyczny dla genealogów amatorów.
  [!]
 • Przodkowie.com - Genealogia elit Polsko-Litewskich, wielcy Polacy, indeksy herbarzy Bonieckiego i Niesieckiego, potomkowie Sejmu Wielkiego i inne bazy.
  [!]
 • Serwis heraldyczno-genealogiczny - Zasady heraldyczne, opisy i wyszukiwarka herbów, legendy herbowe, zawołania, herbowni oraz słownik nazwisk występujących w Polsce.
  [!]
 • Skrypt genealogiczny JSFamilia - Darmowy skrypt do prezentacji graficznej na podstawie plików GEDCOM lokalizacji miejsc i zdarzeń, danych o poszczególnych osobach, zestawień i raportów.
  [!]
 • Słownik genealogiczny - Pojęcia z zakresu genealogii, nazwy łacińskie, stare zawody, nazwy pokrewieństw, heraldyka
  [!]
 • Towarzystwo Genealogiczne Ziemi Częstochowskiej - Towarzystwo skupia osoby interesujące się genealogią związaną głównie z miastem i regionem częstochowskim. Porady dla poszukiwaczy, comiesięczne spotkania tematyczne.
  [!]
 • Warszawskie Towarzystwo Genealogiczne - Towarzystwo Genealogiczne zrzesza osoby poszukujące przodków, działa od 1993 roku.
  [!]
Redaktor kategorii genek
[Mozilla Portraits]
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Warunki korzystania
Odwiedź nasze siostrzane strony  mozilla.org | MusicMoz | Wikipedia

Ostatnia zmiana: stycznia 10, 2015 at 7:17:37 UTC - redaguj