Kategoria gromadzi odsyłacze do stron podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni prowadzących kierunek studiów lub studia doktoranckie w zakresie geologii - tj. w zależności od uczelni - wydziałów, instytutów lub ew. także jednostek międzywydziałowych. Kategoria obejmuje także geologiczne instytuty i centra badawczo-rozwojowe podległe Polskiej Akademii Nauk, bezpośrednio resortom rządowym lub innym instytucjom.
Instytut Nauk Geologicznych PAN
Placówka geologiczna, której głównym zadaniem są badania poznawcze zmierzające do rekonstrukcji kopalnych środowisk depozycyjnych i poznania ewolucji orogenów oraz pochodzenia minerałów, skał i wód podziemnych.
Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagielońskiego
Informacje dla studentów i kandydatów na studia, zakłady i pracownie, biblioteka, muzeum, edukacja on-line.
Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Aktualności, zakłady, badania naukowe, publikacje, dydaktyka.
Katedra Geologii Inżynierskiej i Geotechniki Środowiska AGH w Krakowie
Profil naukowy i dydaktyczny Katedry, skład osobowy, działalność naukowa i usługowo-badawcza.
Państwowy Instytut Geologiczny
Największa i najstarsza jednostka naukowo-badawczej polskiej geologii. Informacje o Instytucie i jego oddziałach, badania regionalne, centralne archiwum, bazy danych, wydawnictwa, biblioteka, muzeum.
Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
Informacje o strukturze organizacyjnej, studiach, pracach naukowych, publikacjach i warunkach rekrutacji.
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie
Struktura, badania, kształcenie, pracownicty, studenci.

Inne wersje językowe tej kategorii: 4

[Mozilla Digging]
Ostatnia zmiana:
września 26, 2014 at 11:39:39 UTC
Nauka i edukacja
Zakupy
Społeczeństwo
Sport
All Languages
Kultura i sztuka
Biznes
Komputery
Gry
Zdrowie
Dom
Media
Wypoczynek
Leksykon
Regionalne