Kategoria gromadzi odsyłacze do stron podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni prowadzących kierunek studiów lub studia doktoranckie w zakresie geografii - tj. w zależności od uczelni - wydziałów, instytutów lub ew. także jednostek międzywydziałowych. Kategoria obejmuje także geograficzne instytuty i centra badawczo-rozwojowe podległe Polskiej Akademii Nauk, bezpośrednio resortom rządowym lub innym instytucjom.

kategorie 2

Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach
Historia, struktura organizacyjna, badania naukowe, pracownicy, program studiów, rekrutacja, aktualności.
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie
Zakłady, pracownicy, wydarzenia, geografia w sieci, wydawnictwa, współpraca, stacje naukowe.
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego
Studia, rekrutacja, pracownicy, struktura, historia, działalność.
Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego
Struktura instytutu, prezentacja katedr i zakładów, program studiów, rekrutacja, aktualności.
Instytut Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Dydaktyka, pracownicy, struktura, działalność, biblioteka, wydawnictwo.
Uniwersytet Wrocławski - Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
studia, rekrutacja, kadra, historia, działalność, struktura instytutu
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego
Informator o studiach, program studiów, rekrutacja, oprogramowanie, mapy numeryczne, personel.
Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Informacje ogólne, struktura Wydziału, rekrutacja, studia, koło naukowe, aktualności.

Inne wersje językowe tej kategorii: 4

[Smiley Mozilla]
Ostatnia zmiana:
listopada 3, 2016 at 0:35:10 UTC
Nauka i edukacja
Zakupy
Społeczeństwo
Sport
All Languages
Kultura i sztuka
Biznes
Komputery
Gry
Zdrowie
Dom
Media
Wypoczynek
Leksykon
Regionalne