Kategoria gromadzi odsyłacze do stron podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni prowadzących kierunek studiów lub studia doktoranckie w zakresie geografii - tj. w zależności od uczelni - wydziałów, instytutów lub ew. także jednostek międzywydziałowych. Kategoria obejmuje także geograficzne instytuty i centra badawczo-rozwojowe podległe Polskiej Akademii Nauk, bezpośrednio resortom rządowym lub innym instytucjom.

kategorie 2

Instytut Geografii Akademii ?wi?tokrzyskiej w Kielcach
Historia, struktura organizacyjna, badania naukowe, pracownicy, program studi笠rekrutacja, aktualno?ci.
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagielo?skiego w Krakowie
Zak?ady, pracownicy, wydarzenia, geografia w sieci, wydawnictwa, wspﰲaca, stacje naukowe.
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wroc?awskiego
Studia, rekrutacja, pracownicy, struktura, historia, dzia?alno??.
Instytut Geografii Uniwersytetu Gda?skiego
Struktura instytutu, prezentacja katedr i zak?ad笠program studi笠rekrutacja, aktualno?ci.
Instytut Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Dydaktyka, pracownicy, struktura, dzia?alno??, biblioteka, wydawnictwo.
Uniwersytet Wroc?awski - Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
studia, rekrutacja, kadra, historia, dzia?alno??, struktura instytutu
Wydzia? Geografii i Studi砒egionalnych Uniwersytetu Warszawskiego
Informator o studiach, program studi笠rekrutacja, oprogramowanie, mapy numeryczne, personel.
Wydzia? Nauk Geograficznych Uniwersytetu ?享iego
Informacje og쮥, struktura Wydzia?u, rekrutacja, studia, ko?o naukowe, aktualno?ci.

Inne wersje językowe tej kategorii: 4

[Smiley Mozilla]
Ostatnia zmiana:
listopada 3, 2016 at 0:35:10 UTC
Nauka i edukacja
Zakupy
Społeczeństwo
Sport
All Languages
Kultura i sztuka
Biznes
Komputery
Gry
Zdrowie
Dom
Media
Wypoczynek
Leksykon
Regionalne