Kategoria gromadzi odsyłacze do stron podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni prowadzących kierunek studiów lub studia doktoranckie w zakresie filozofii - tj. w zależności od uczelni - wydziałów, instytutów lub ew. także jednostek międzywydziałowych. Kategoria obejmuje także filozoficzne instytuty i centra badawczo-rozwojowe podległe Polskiej Akademii Nauk, bezpośrednio resortom rządowym lub innym instytucjom.
Instytut Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie
Struktura, prowadzone badania i seminaria, wydawnictwa, czasopisma, konferencje, towarzystwa filozoficzne.
Instytut Filozofii i Socjologii UG w Gdańsku
Informacje na temat struktury instytutu oraz prowadzonych studiów.
Instytut Filozofii Uinwersytetu Szczecińskiego
Struktury Instytutu, tematyka badawcza, studia.
Instytut Filozofii Uiwersytetu Wrocławskiego
Aktualności, struktura organizacyjna, pracownicy, kierunki i programy studiów.
Instytut Filozofii UJ w Krakowie
Informacje ogólne o studiach, pracownikach, zakładach, wydawnictwach i konferencjach.
Instytut Filozofii UMCS w Lublinie
Informacje o strukturze i historii instytutu, a także o programie studiów.
Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
Informacje o zasadach rekrutacji, zajęciach dydaktycznych, wykładowcach i bibliotece.
Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego
Struktura Instytutu, program studiów, koło naukowe, aktualności, czasopisma.
Instytut Filozofii UZ w Zielonej Górze
Informacje na temat struktury instytutu, prowadzonych studiów filozoficznych, aktualności, a także biblioteczkę on-line materiałów do zajęć i tekstów pracowników instytutu.
Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych
Instytucja badawczo-dydaktyczna prowadząca badania w dziedzinie filozofii nauki oraz na pograniczu filozofii, teologii i nauk przyrodniczych. Działa na Wydziale Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. [PDF]
Wydział Filozoficzny UJ w Krakowie
Informacje ogólne o Wydziale, jego strukturze, kierunkach studiów i zasadach rekrutacji.
Zakład Filozofii i Etyki Biznesu
Zakład Filozofii i Etyki Biznesu w Instytucie Ekonomii i Zarządzania Politechniki Szczecińskiej. Aktualności, program, pracownicy, download.

Inne wersje językowe tej kategorii: 15

[Graduate_Mozilla]
Ostatnia zmiana:
marca 9, 2016 at 13:24:12 UTC
Nauka i edukacja
Zakupy
Społeczeństwo
Sport
All Languages
Kultura i sztuka
Biznes
Komputery
Gry
Zdrowie
Dom
Media
Wypoczynek
Leksykon
Regionalne