World Polski Nauka i edukacja Ekonomia Wydziały i instytuty
32
Kategoria gromadzi odsyłacze do stron podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni prowadzących kierunek studiów lub studia doktoranckie w zakresie ekonomii - tj. w zależności od uczelni - wydziałów, instytutów lub ew. także jednostek międzywydziałowych. Kategoria obejmuje także ekonomiczne instytuty i centra badawczo-rozwojowe podległe Polskiej Akademii Nauk, bezpośrednio resortom rządowym lub innym instytucjom.

kategorie 1

Zobacz także: 1

Instytut Ekonometrii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Informacje o instytucie, pracownicy, aktualności, oferta dydaktyczna.
Instytut Ekonomii i Zarządzania - Uniwersytet Jagielloński
Informacje o instytucie, jego poszczególnych katedrach i zakładach.
Instytut Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego
Pracownicy, publikacje, dydaktyka, koła naukowe, absolwenci.
Instytut Marketingu Międzynarodowego Szkoły Głównej Handlowej
Aktualności, jednostki administracyjne, pracownicy, oferta dydaktyczna, badania naukowe.
Instytut Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej
Informacje o działalności naukowo-dydaktycznej Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.
Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pracownicy, publikacje, dydaktyka, badania, konferencje.
Katedra Ekonomiki Jakości AE w Poznaniu
Głównym tematem badawczym katedry jest zarządzanie jakością w warunkach gospodarki wolnorynkowej. Na stronie znajdują się informacje dotyczące bieżącej działalności katedry.
Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH
Strona Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej
Informacje o kolegium: skład osobowy, oferta dydaktyczna, prowadzone badania.
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Władze dziekańskie, studium doktoranckie, struktura organizacyjna.
Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej
Sporo informacji związanych z kolegium przydatnych zarówno obecnym studentom, jak i kandydatom na studia. Na stronie znajdują się również odnośniki do innych serwisów PW.
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
Informacje o wydziale i studiach, intranet, absolwenci, plany zajęć, seminaria magisterskie.
Wydział Ekonomiczny Politechniki Radomskiej
Informacje o wydziale, rekrutacji, konferencjach, a także galeria zdjęć.
Wydział Ekonomiczny UMCS w Lublinie
Informacje o działalności naukowo-dydaktycznej.
Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
Władze, historia, pracownicy wydziału, instytuty i katedry, zasady rekrutacji.
Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego
Ogólne informacje o wydziale i jego działalności naukowo-dydaktycznej.
Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu w Białymstoku
Aktualności, władze, katedry i zakłady naukowo-dydaktyczne, stowarzyszenia i kluby studenckie, organizacja studiów, pracownicy, wykaz podręczników i skryptów.
Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki Akademii Ekonomicznej w Jeleniej Górze
Na stronie znajdują się szczegółowe informacje o działalności jeleniogórskiej filii Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej
Informacje dotyczące bieżącej działalności naukowej wydziału, organizowanych konferencjach i dydaktyce.
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego
Aktualności, o wydziale, struktura organizacyjna, informacje dla kandydatów i studentów, kierunki studiów, studia doktoranckie, studia podyplomowe, pracownicy, konferencje.
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu w Toruniu
Informacje o wydziale, władzach, katedrach, studentach i studiach, działalności i rekrutacji.
Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Aktualności, struktura, oferta kształcenia, samorząd studencki.
Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Szczegółowe informacje o studiach dziennych i zaocznych, magisterskich i doktoranckich, a także o działalności naukowej i rekrutacji.
Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni (dawniej Administracyjny)
Struktura i bieżąca działalność Wydziału: badania naukowe, rekrutacja i dydaktyka na kierunkach Zarządzanie i Marketing, Towaroznawstwo oraz studiach podyplomowych.
Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
Informacje dla pracowników, studentów, absolwentów i dziennikarzy. Warunki rekrutacji, studia podyplomowe.
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Informacje o Wydziale, wykładowcach i badaniach naukowych, dydaktyka, warunki rekrutacji, organizacje studenckie i koła naukowe.

Inne wersje językowe tej kategorii: 9

[Stepladder Mozilla]
Ostatnia zmiana:
sierpnia 25, 2016 at 7:35:09 UTC
Nauka i edukacja
Zakupy
Społeczeństwo
Sport
All Languages
Kultura i sztuka
Biznes
Komputery
Gry
Zdrowie
Dom
Media
Wypoczynek
Leksykon
Regionalne