World Polski Nauka i edukacja Chemia Wydziały i instytuty
22
Kategoria gromadzi odsyłacze do stron podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni prowadzących kierunek studiów lub studia doktoranckie w zakresie chemii - tj. w zależności od uczelni - wydziałów, instytutów lub ew. także jednostek międzywydziałowych. Kategoria obejmuje także chemiczne instytuty i centra badawczo-rozwojowe podległe Polskiej Akademii Nauk, bezpośrednio resortom rządowym lub innym instytucjom.
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi
Struktura, władze, opisy prowadzonych badań.
Instytut Chemii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach
Informacje ogólne, władze i struktura Instytutu, pracownicy, rekrutacja, informacje dla kandytatów, aktualności.
Instytut Chemii Uniwersytetu Łódzkiego
Informacje ogólne, struktura Instytutu.
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu
Informacje o Instytucie, działalność naukowa, konferencje i seminaria, informacje dla studentów, galeria multimedialna.
Międzyresortowy Instytut Technik Radiacyjnych
Struktura, władze, opis prowadzonych badań, konferencje.
Wydział Chemiczny - Uniwersytet Wrocławski
Informacje ogólne, dydaktyka, struktura, biblioteka, spis pracowników.
Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej
Informacje ogólne, katedry wydziału, kierunki i programy studiów, dydaktyka, rekrutacja, seminaria wydziałowe, sympozja i konferencje, współpraca międzynarodowa.
Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej
Władze i historia Wydziału, kierunki i plany studiów, jednostki organizacyjne, struktura, konferencje.
Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Struktura wydziału, program studiów, kierunki badań, aktualności.
Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej
Informacje ogólne, władze, kierunki studiów, instytuty.
Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej
Informacje ogólne, struktura Wydziału, kierunki i programy studiów, plany zajęć oraz aktualności.
Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej
Informacje ogólne, studia, plany zajęć, naukowcy, konferencje, technologie, aktualności.
Wydział Chemii UJ w Krakowie
Informacje ogólne, struktura, władze, kierunki badań, informacje dla studentów, konferencje.
Wydział Chemii UMCS w Lublinie
Władze, struktura, pracownicy, tematyka badań, kierunki studiów.
Wydział Chemii UMK w Toruniu
Informacje ogólne, struktura Wydziału, badania, studia, aktualności.
Wydział Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Władze, struktura, programy badawcze, książka adresowa, biblioteka.
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej
Informacje ogólne, struktura i skład osobowy Wydziału, system studiów, informacje dla kandydatów, działalność naukowa, aktualności.
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej UTP w Bydgoszczy
Historia, struktura skład osobowy, konferencje, seminaria, rekrutacja, Naukowe Koło Chemików.
Zakład Chemii Analitycznej - Politechnika Wrocławska
Informacje o zakładzie, pracownicy, kierunki badań, laboratoria badawczo - pomiarowe, specjalizacja - chemia analityczna.
Zakład Chemii Fizycznej
Zakład Chemii Fizycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej - pracownicy, publikacje, dziedziny badań, seminaria, aktualności.
Zespół Krystalografii, Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej PŁ
Informacje o Zespole i prowadzonych badaniach, aparatura i oferta badawczo-usługowa, informacje dla studentów, centrum CSD.

Inne wersje językowe tej kategorii: 10

[Periodic Table Mozilla]
Ostatnia zmiana:
października 1, 2016 at 8:40:22 UTC
Nauka i edukacja
Zakupy
Społeczeństwo
Sport
All Languages
Kultura i sztuka
Biznes
Komputery
Gry
Zdrowie
Dom
Media
Wypoczynek
Leksykon
Regionalne