World Polski Nauka i edukacja Biologia Wydziały i instytuty
13
Kategoria gromadzi odsyłacze do stron podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni prowadzących kierunek studiów lub studia doktoranckie w zakresie biologii - tj. w zależności od uczelni - wydziałów, instytutów lub ew. także jednostek międzywydziałowych. Kategoria obejmuje także biologiczne instytuty i centra badawczo-rozwojowe podległe Polskiej Akademii Nauk, bezpośrednio resortom rządowym lub innym instytucjom.

kategorie 7

Instytut Antropologii Wydziału Biologii UAM
Struktura, pracownicy, dydaktyka, publikacje.
Instytut Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Wrocławskiego
Informacje ogólne, historia Instytutu, struktura, pracownicy naukowi, konferencje i seminaria.
Instytut Biologii UJK w Kielcach
Informacje ogólne, program kształcenia, struktura, pracownicy, koła naukowe, informacje dla kandydatów.
Instytut Nauk o Środowisku UJ w Krakowie
Informacje ogólne, struktura Wydziału, badania, osiągnięcia, informacje dla studentów, lista publikacji.
Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie
Informacje o pracownikach, działalności, badaniach naukowych, historii oraz aktualności.
Instytut Parazytologii PAN w Warszawie
Informacje o Instytucie, struktura, pracownicy, badania, osiagniecia, galeria.
Morski Instytut Rybacki w Gdyni
Zakres działalności badawczej: biologia rybacka, oceanografia rybacka i ekologia morza, technologia przetwórstwa rybnego oraz ekonomika rybacka. Biblioteka naukowa, laboratorium badawcze, oferta edukacyjna.
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMK w Toruniu
Historia wydziału, władze, struktura, kadra naukowa, stacje badawcze, muzeum, informacje o studiach.
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego
Struktura Wydziału, władze, kierunki studiów.
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego
Struktura Wydziału, nauka, dydaktyka, pracownicy, historia.
Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Informacje ogólne, instytuty, studia, plan zajęć, rekrutacja, aktualności.
Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Strona Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.
Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego
Informacje o wydziale, pracownicy, publikacje, badania. Oferta dla przyszłych kandydatów na studia. Informacje dla studentów oraz materiały dydaktyczne.

Inne wersje językowe tej kategorii: 7

[Graduate_Mozilla]
Ostatnia zmiana:
kwietnia 12, 2013 at 21:03:29 UTC
Nauka i edukacja
Zakupy
Społeczeństwo
Sport
All Languages
Kultura i sztuka
Biznes
Komputery
Gry
Zdrowie
Dom
Media
Wypoczynek
Leksykon
Regionalne