Kategoria gromadzi odsyłacze do stron podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni prowadzących kierunek studiów lub studia doktoranckie w zakresie biotechnologii - tj. w zależności od uczelni - wydziałów, instytutów lub ew. także jednostek międzywydziałowych. Kategoria obejmuje także etnologiczne instytuty i centra badawczo-rozwojowe podległe Polskiej Akademii Nauk, bezpośrednio resortom rządowym lub innym instytucjom.

Zobacz także: 1

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
Zajmuje się naukowymi podstawami rozwoju techniki i technologii żywności. Struktura, bazy danych, oferta, konferencje.
Międzywydziałowe Studium Biotechnologii SGGW
Informacje o Studium, dla kandydatów, studentów i pracodawców.
Wydział Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Aktualności, historia, struktura, dydaktyka, nauka, plany zajęć, rekrutacja.
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej
Działalność naukowa i usługowa, informacje dla studentów i kandydatów, konferencje.
Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Informacje dla studentów, aktualności.

Inne wersje językowe tej kategorii: 1

[Dog Mozilla]
Ostatnia zmiana:
lutego 5, 2014 at 5:54:04 UTC
Nauka i edukacja
Zakupy
Społeczeństwo
Sport
All Languages
Kultura i sztuka
Biznes
Komputery
Gry
Zdrowie
Dom
Media
Wypoczynek
Leksykon
Regionalne