Kategoria gromadzi odsyłacze do stron podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni prowadzących kierunek studiów lub studia doktoranckie w zakresie astronomii - tj. w zależności od uczelni - wydziałów, instytutów lub ew. także jednostek międzywydziałowych. Kategoria obejmuje także astronomiczne instytuty i centra badawczo-rozwojowe podległe Polskiej Akademii Nauk, bezpośrednio resortom rządowym lub innym instytucjom.
Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika w Warszawie
Instytucja naukowo-badawcza Polskiej Akademii Nauk, której zakres badań obejmuje astronomię, astrofizykę i kosmologię.
Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Katedra Radioastronomii, informacje ogólne, pracownicy, badania naukowe, konferencje.
Centrum Badań Kosmicznych PAN we Wrocławiu - Zakład Fizyki Słońca
Charakterystyka zakresu i metod badawczych, wykaz wrocławskich heliofizycznych eksperymentów kosmicznych, pracownicy, aktualności.
Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego
Informacje ogólne, pracownicy, badania naukowe, informacje o studiach, lokalne bazy danych, aktualności.
Instytut Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego
Informacje ogólne, pracownicy, publikacje, historia, ostatnie prace studia.

Inne wersje językowe tej kategorii: 3

[Telescope Mozilla]
Ostatnia zmiana:
marca 27, 2014 at 17:58:58 UTC
Nauka i edukacja
Zakupy
Społeczeństwo
Sport
All Languages
Kultura i sztuka
Biznes
Komputery
Gry
Zdrowie
Dom
Media
Wypoczynek
Leksykon
Regionalne