Kategoria gromadzi odsyłacze do stron podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni prowadzących kierunek studiów lub studia doktoranckie w zakresie archeologii - tj. w zależności od uczelni - wydziałów, instytutów lub ew. także jednostek międzywydziałowych. Kategoria obejmuje także archeologiczne instytuty i centra badawczo-rozwojowe podległe Polskiej Akademii Nauk, bezpośrednio resortom rządowym lub innym instytucjom.

Zobacz także: 1

Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW
Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW im. Prof. Kazimierza Michałowskiego jest samodzielną placówką naukowo-badawczą powołana do organizacji i prowadzenia wykopalisk archeologicznych oraz prac konserwatorskich i rekonstrukcyjnych w krajach Afryki i Bliskiego Wschodu.
Instytut Antropologii i Archeologii AH
Oficjalna strona internetowa Instytutu Antropologii i Archeologii Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku
Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Strona Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Prezentuje prowadzone badania, kadrę, władze, strukturę instytutu.
Instytut Archeologii i Etnologii PAN o/Wrocław
Oficjalna strona internetowa Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk - oddział we Wrocławiu.
Instytut Archeologii UMCS
Strona internetowa Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie. Prezentuje prowadzone badania, kadrę, władze, strukturę instytutu.
Instytut Archeologii UMK
Oficjalna strona internetowa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Instytut Archeologii UW
Infromacje o kadrze, badaniach i działalności edukacyjnej.
Instytutu Prahistorii UAM
Powszechnej Epoki Żelaza, Zakład Prahistorii Polski Zakład Historii i Metodologii Prahistorii), pracownicy, edukacja (archeologia powszechna, archeologia śródziemnomorska), przedmioty, badania, publikacje, konferencje, archeologia w Polsce i na świecie.

Inne wersje językowe tej kategorii: 8

[Dmoz Mozilla 1]
Ostatnia zmiana:
stycznia 26, 2017 at 21:15:06 UTC
Nauka i edukacja
Zakupy
Społeczeństwo
Sport
All Languages
Kultura i sztuka
Biznes
Komputery
Gry
Zdrowie
Dom
Media
Wypoczynek
Leksykon
Regionalne