Kategoria gromadzi odsyłacze do stron podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni prowadzących kierunek studiów lub studia doktoranckie w zakresie etnologii - tj. w zależności od uczelni - wydziałów, instytutów lub ew. także jednostek międzywydziałowych. Kategoria obejmuje także etnologiczne instytuty i centra badawczo-rozwojowe podległe Polskiej Akademii Nauk, bezpośrednio resortom rządowym lub innym instytucjom.
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Dyrekcja, struktura, działalność, bazy danych.
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego
Informacje ogólne, struktura organizacyjna, charakterystyka naukowa poszczególnych zakładów.
Instytut Etnologii i Antropologii Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Informacje ogólne, historia i struktura organizacyjna, wydawnictwa, konferencje.
Instytut Etnologii Uniwersytetu Warszawskiego
Zbiór informacji tematycznych, struktura organizacyjna, pracownicy, laboratoria.
Instytut im. Oskara Kolberga
Zajmuje się opracowywaniem dzieł Oskara Kolberga: informacje o etnografie, opis wydawnictw, zapowiedzi.
Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego
Struktura organizacyjna, zwięzła historia jednostki, informacje o pracownikach i konferencjach.

Inne wersje językowe tej kategorii: 4

[Mozilla Moon]
Ostatnia zmiana:
stycznia 2, 2007 at 19:33:38 UTC
Nauka i edukacja
Zakupy
Społeczeństwo
Sport
All Languages
Kultura i sztuka
Biznes
Komputery
Gry
Zdrowie
Dom
Media
Wypoczynek
Leksykon
Regionalne