In Partnership with AOL
Inne wersje językowe tej kategorii:
 • AM Trans Progres - Zagospodarowanie odpadów przemysłowych niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Poznań.
  [!]
 • Argenton - Odbiór, transport i utylizacja odpadów przemysłowych. Środa Wielkopolska.
  [!]
 • Artechnic - Belownice nowe używane,używane prasy do odpadów,używane niszczarki i inne maszyny używane do śmieci. Bielsko-Biała.
  [!]
 • BSC Ekopal - Przedsiębiorstwo redystrybucji, zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów. Szczecin.
  [!]
 • Cofinco Poland - Składowanie i utylizacja odpadów komunalnych, niebezpiecznych, segregacja odpadów. Katowice.
  [!]
 • Cortex II - Usuwanie, zbieranie, transport i odzysk odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, oceny ekologiczne, raporty, monitoring środowiska. Czeladź.
  [!]
 • Eco Tech Polska - Unieszkodliwianie i utylizacja odpadów niebezpiecznych. Łomianki.
  [!]
 • EcoThesis - Organizacja odbioru odpadów wraz z prowadzeniem ewidencji, sprawozdawczości. Odbieramy odpady elektroniczne, przemysłowe, niebezpieczne, poprodukcyjne. Wrocław.
  [!]
 • Eko-Plus - Wykorzystanie i unieszkodliwianie odpadów przemysłowych. Kraków.
  [!]
 • Ekoprod - Kompleksowa obsługa przedsiębiorstw w zakresie gospodarki odpadami. Koskowice.
  [!]
 • Ekotech - Rekultywacja i makroniwelacja terenów przy wykorzystaniu popiołów i popioło-żużli, technologie wytwarzania materiałów opartych o uboczne produkty spalania węgla. Szczecin.
  [!]
 • Ekozysk 1 - Gospodarka odpadami przemysłowymi niebezpiecznymi i innymi. Sortowanie odpadów komunalnych. Opracowania z zakresu ochrony środowiska. Nowy Modlin.
  [!]
 • EMKA - Utylizacja odpadów medycznych, i przemysłowych. Niszczenie dokumentów. Żyrardów.
  [!]
 • Environ - Gospodarka odpadami niebezpiecznymi, także analizy fizyczno-chemiczne, ustalanie kodu odpadu. Kalisz.
  [!]
 • Epak - Wywóz, odbiór, utylizacja, recycling i zagospodarowanie odpadów z zakładów przemysłowych. Kalisz.
  [!]
 • Euro-Eko - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów gastronomicznych. Kielce.
  [!]
 • Gospodarka odpadami - Serwis branżowy. Aktualności, prawo, katalog firm, przetargi, konferencje, finansowanie, forum.
  [!]
 • Hetman - Odbiór i utylizacja odpadów kuchennych, poubojowych i padłych sztuk hodowlanych zwierząt gospodarskich. Florianów.
  [!]
 • Hetman - Wywóz odpadów i ich selektywna zbiórka, prace porządkowe. Warszawa.
  [!]
 • Instytut Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. - Plany gospodarki odpadami i programy ochrony środowiska, analizy, opracowania i projekty technologiczne. Katowice.
  [!]
 • Internetowa Platforma Ekologiczna - Serwis informacyjny: recykilng, giełda odpadów, katalog firm recyklingowych i inne.
  [!]
 • Kras-Eko Sp. z o.o. - Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych "KRAS-EKO" Sp. z o.o. Wincentów.
  [!]
 • Landeco Poland - Składowanie, utylizacja i gospodarka odpadami komunalnymi. Katowice.
  [!]
 • Mil-tek Ltd. Polska - Producent urządzeń do sprasowywania odpadów. Warszawa.
  [!]
 • Ogólnopolska Internetowa Giełda Odpadów - Serwis internetowy. Bazy danych firm wytwarzających i odbierających odpady, organizacje odzysku, prawo, kody odpadów. Piła.
  [!]
 • Omikron - Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych. Gdańsk.
  [!]
 • PMS Bartnicki - Zbiórka, transport, utylizacja i odzysk odpadów przemysłowych w tym odpadów niebezpiecznych oraz zbiórka odpadów opakowaniowych. Kobyłka.
  [!]
 • Portal Gospodarki Odpadami - Serwis informacyjny: gospodarka odpadami.
  [!]
 • Ramid - Usuwanie azbestu. Warszawa.
  [!]
 • Remondis - Usługi gospodarki odpadami, przedstawicielstwa. Warszawa.
  [!]
 • Saria Polska Sp. z o.o. - Utylizacja odpadów gastronomicznych i kuchennych, żywności przeterminowanej, odpadów poubojowych. Przewrotne.
  [!]
 • TAS-MET - Skup złomu, wywóz nieczystości, odpadów i gruzu oraz wynajmem kontenerów. Żerniki Wrocławskie.
  [!]
 • TEW Toensmeier - Gospodarowanie odpadami, recykling, usługi porządkowe, naprawa i utrzymywanie dróg oraz zieleni miejskiej. Ruda Śląska.
  [!]
 • TPO - Stacja termicznej utylizacji odpadów medycznych, weterynaryjnych, niebezpiecznych, przeterminowanych leków, świetlówek, innych odpadów. Łódź.
  [!]
 • Trans Pap Waste Management - Zagospodarowanie terenów zdegradowanych przy użyciu odpadów. Lublin.
  [!]
 • Troxi - Odbiór, transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych, przemysłowych i medycznych. Doradztwo, raporty i programy gospodarki odpadami. Września.
  [!]
 • Utex - Zagospodarowanie powstających w elektrowniach i elektrociepłowniach ubocznych produktów spalania. Rybnik.
  [!]
 • Wastrol - Utylizacja odpadów przemysłowych. Poznań.
  [!]
 • Winderickx - Producent spalarnii odpadów medycznych i niebezpiecznych. Warszawa.
  [!]
 • Wirex - Obiór, składowanie, utylizacja i recykling odpadów budowlanych i złomu. Produkcja oraz wynajem kontenerów na gruz. Będzin.
  [!]
 • WOS D. Walczykowska - Pozyskiwanie, odzysk i sprzedaż złomu, makulatury i tworzyw sztucznych. Łódź.
  [!]
 • Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Odbiór, transport, przetwarzanie, przechowywanie i składowanie materiałów jądrowych, zużytych źródeł i innych substancji promieniotwórczych. Otwock-Świerk.
  [!]
 • Zsyp serwis - Czyszczenie hydrodynamiczne zsypów na odpady, remonty i budowa zsypów, inspekcja zsypów kamerą. Łódź.
  [!]
Ta kategoria potrzebuje redaktora
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Warunki korzystania
Odwiedź nasze siostrzane strony  mozilla.org | MusicMoz | Wikipedia

Ostatnia zmiana: listopada 4, 2015 at 9:39:37 UTC - redaguj