kategorie 3

AM Trans Progres
Zagospodarowanie odpadów przemysłowych niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Poznań.
Argenton
Odbiór, transport i utylizacja odpadów przemysłowych. Środa Wielkopolska.
Artechnic
Belownice nowe używane,używane prasy do odpadów,używane niszczarki i inne maszyny używane do śmieci. Bielsko-Biała.
BSC Ekopal
Przedsiębiorstwo redystrybucji, zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów. Szczecin.
Cofinco Poland
Składowanie i utylizacja odpadów komunalnych, niebezpiecznych, segregacja odpadów. Katowice.
Cortex II
Usuwanie, zbieranie, transport i odzysk odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, oceny ekologiczne, raporty, monitoring środowiska. Czeladź.
Eco Tech Polska
Unieszkodliwianie i utylizacja odpadów niebezpiecznych. Łomianki.
EcoThesis
Organizacja odbioru odpadów wraz z prowadzeniem ewidencji, sprawozdawczości. Odbieramy odpady elektroniczne, przemysłowe, niebezpieczne, poprodukcyjne. Wrocław.
Eko-Plus
Wykorzystanie i unieszkodliwianie odpadów przemysłowych. Kraków.
Ekoprod
Kompleksowa obsługa przedsiębiorstw w zakresie gospodarki odpadami. Koskowice.
Ekotech
Rekultywacja i makroniwelacja terenów przy wykorzystaniu popiołów i popioło-żużli, technologie wytwarzania materiałów opartych o uboczne produkty spalania węgla. Szczecin.
Ekozysk 1
Gospodarka odpadami przemysłowymi niebezpiecznymi i innymi. Sortowanie odpadów komunalnych. Opracowania z zakresu ochrony środowiska. Nowy Modlin.
EMKA
Utylizacja odpadów medycznych, i przemysłowych. Niszczenie dokumentów. Żyrardów.
Environ
Gospodarka odpadami niebezpiecznymi, także analizy fizyczno-chemiczne, ustalanie kodu odpadu. Kalisz.
Epak
Wywóz, odbiór, utylizacja, recycling i zagospodarowanie odpadów z zakładów przemysłowych. Kalisz.
Euro-Eko
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów gastronomicznych. Kielce.
Gospodarka odpadami
Serwis branżowy. Aktualności, prawo, katalog firm, przetargi, konferencje, finansowanie, forum.
Hetman
Odbiór i utylizacja odpadów kuchennych, poubojowych i padłych sztuk hodowlanych zwierząt gospodarskich. Florianów.
Hetman
Wywóz odpadów i ich selektywna zbiórka, prace porządkowe. Warszawa.
Instytut Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.
Plany gospodarki odpadami i programy ochrony środowiska, analizy, opracowania i projekty technologiczne. Katowice.
Internetowa Platforma Ekologiczna
Serwis informacyjny: recykilng, giełda odpadów, katalog firm recyklingowych i inne.
Kras-Eko Sp. z o.o.
Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych "KRAS-EKO" Sp. z o.o. Wincentów.
Landeco Poland
Składowanie, utylizacja i gospodarka odpadami komunalnymi. Katowice.
Mil-tek Ltd. Polska
Producent urządzeń do sprasowywania odpadów. Warszawa.
Ogólnopolska Internetowa Giełda Odpadów
Serwis internetowy. Bazy danych firm wytwarzających i odbierających odpady, organizacje odzysku, prawo, kody odpadów. Piła.
Omikron
Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych. Gdańsk.
PMS Bartnicki
Zbiórka, transport, utylizacja i odzysk odpadów przemysłowych w tym odpadów niebezpiecznych oraz zbiórka odpadów opakowaniowych. Kobyłka.
Portal Gospodarki Odpadami
Serwis informacyjny: gospodarka odpadami.
Ramid
Usuwanie azbestu. Warszawa.
Remondis
Usługi gospodarki odpadami, przedstawicielstwa. Warszawa.
Saria Polska Sp. z o.o.
Utylizacja odpadów gastronomicznych i kuchennych, żywności przeterminowanej, odpadów poubojowych. Przewrotne.
TAS-MET
Skup złomu, wywóz nieczystości, odpadów i gruzu oraz wynajmem kontenerów. Żerniki Wrocławskie.
TEW Toensmeier
Gospodarowanie odpadami, recykling, usługi porządkowe, naprawa i utrzymywanie dróg oraz zieleni miejskiej. Ruda Śląska.
TPO
Stacja termicznej utylizacji odpadów medycznych, weterynaryjnych, niebezpiecznych, przeterminowanych leków, świetlówek, innych odpadów. Łódź.
Trans Pap Waste Management
Zagospodarowanie terenów zdegradowanych przy użyciu odpadów. Lublin.
Troxi
Odbiór, transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych, przemysłowych i medycznych. Doradztwo, raporty i programy gospodarki odpadami. Września.
Utex
Zagospodarowanie powstających w elektrowniach i elektrociepłowniach ubocznych produktów spalania. Rybnik.
Wastrol
Utylizacja odpadów przemysłowych. Poznań.
Winderickx
Producent spalarnii odpadów medycznych i niebezpiecznych. Warszawa.
Wirex
Obiór, składowanie, utylizacja i recykling odpadów budowlanych i złomu. Produkcja oraz wynajem kontenerów na gruz. Będzin.
WOS D. Walczykowska
Pozyskiwanie, odzysk i sprzedaż złomu, makulatury i tworzyw sztucznych. Łódź.
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych
Odbiór, transport, przetwarzanie, przechowywanie i składowanie materiałów jądrowych, zużytych źródeł i innych substancji promieniotwórczych. Otwock-Świerk.
Zsyp serwis
Czyszczenie hydrodynamiczne zsypów na odpady, remonty i budowa zsypów, inspekcja zsypów kamerą. Łódź.

Inne wersje językowe tej kategorii: 14

[Desk Mozilla]
Ostatnia zmiana:
grudnia 22, 2016 at 2:24:04 UTC
Biznes
Komputery
Gry
Zdrowie
Dom
Media
Wypoczynek
Leksykon
Regionalne
Nauka i edukacja
Zakupy
Społeczeństwo
Sport
All Languages
Kultura i sztuka