World Polski Biznes Ochrona środowiska
323
Działalność usługowa i produkcyjna w zakresie ochrony środowiska dotycząca: transportu, składowania, unieszkodliwiania i recyklinga odpadów, transportu i oczyszczania ścieków, oczyszczania powietrza, walki z hałasem, rekultywacji gruntów, doradztwa i obsługi prawnej w zakresie ochrony środowiska, wykonywania badań i analiz w zakresie ochrony środowiska, projektowania i wykonywania ochrony czynnej środowiska przyrodniczego. Kategoria obejmuje strony przedsiębiorstw prowadzących działalność w wymienionym wyżej zakresie na terenie całego kraju lub w skali ponadlokalnej.

kategorie 6

Zobacz także: 4

Art-Eko
Neutralizacja ścieków i odpadów przemysłowych, rodzaje ścieków i odpadów.
Atest
Rozwiązywanie problemów przedsiębiorstw w zakresie wymagań przepisów ochrony środowiska i prawa budowlanego.
BioArcus
Stosowanie zaawansowanych metod biotechnologicznych do usuwania wszelkiego typu zanieczyszczeń.
BYŚ
Odbiór i utylizacja odpadów i nieczystości, selektywna zbiórka odpadów, niszczenie dokumentów, utrzymanie zieleni, sprzątanie terenów otwartych.
Comal Gdańsk
Kompleksowe usługi w zakresie odbioru odpadów, mycia i czyszczenia zbiorników paliwowych i cystern, prac antykorozyjnych na lądzie i morzu, prac konserwacyjno-malarskich.
Dekonta Polska
Rekultywacja skażeń ropopochodnych. Bioremediacja, rekultywacja IN SITU, EX SITU, skimery, badania geologiczne. Kielce.
EcoEnergia
Ochrona powietrza atmosferycznego. Nowe technologie ograniczające wpływ energetyki na środowisko naturalne, monitoring emisji zanieczyszczeń, usługi projektowe, doradztwo.
EcoPortal
Serwis informacyjny: Odpady, recykling, utylizacja, składowanie.
Eko-Agrotech
Kompozycje mikroorganizmów dla oczyszczania ścieków,uprawy roślin i hodowli zwierząt. Węgorzewo.
Eko-Exit
Mycie stacji paliw i innych obiektów, pogotowie ekologiczne, analiza i rekultywacja gleby, odbiór odpadów.
Eko-Projekt
Kompleksowe usługi doradcze w zakresie ochrony środowiska.
Ekograf
Ewidencja zanieczyszczeń wszelkiego rodzaju, obliczanie opłaty produktowej i za korzystanie ze środowiska.
Ekomel
Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska. Zakres usług, dotychczasowe realizacje.
Ekomeritum
Doradztwo oraz tworzenie operatów środowiskowych i innych opracowań z zakresu ochrony środowiska. Warszawa.
Gartija.pl
Serwis branży Inżynierii Środowiska. Platforma promocji produktów i usług firm z branży, katalog firm, giełda. Zagadnienia związane z: recyklingiem, gospodarką odpadami, odzyskiem i utylizacją odpadów. Technologie, przepisy prawne.
Geo-Kat
Kompleksowe usługi z zakresu ochrony środowiska, teleinformatyki i geologii dla samorządów i przedsiębiorstw.
Hydro-in
Likwidacje rozlewów awaryjnych, czyszczenie i mycie nabrzeży zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi, odbiór i zdanie do utylizacji zanieczyszczeń ropopochodnych.
Hydrogeotechnika
Rekultywacje, gospodarka odpadami, usługi geologiczne, analizy środowiska, ratowanie kasztanowców.
K&L Company
Przydomowe oczyszczalnie in-dran, kolektory słoneczne, szamba, elektrownie wiatrowe - sprzedaż i montaż. Chabówka/Rabka-Zdrój.
Metal-Bud
Operaty wodno-prawne, projektowanie zieleni, montaż, obsługa i serwisowanie oczyszczalni.
Multipol
Demontaż azbestu, oczyszczanie gruntów, usuwanie awarii ekologicznych, sprzątanie po pożarach, utylizacja i transport odpadów.
Opłata produktowa
Strona poświęcona opłacie produktowej. Kalkulatory, baza adresów.
Port Service
Utylizacja, transport, spalanie odpadów niebezpiecznych, biodegradacja gruntów zaolejonych, oczyszczanie wód zaolejonych, czyszczenie zbiorników po substancjach ropopochodnych, czyszczenie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, burzowej.
Program Środowisko - Pracownia Projektowa Jacek Demel
Oferta oprogramowania do naliczania opłat produktowych i za emisję zanieczyszczeń oraz ewidencji odpadów i emisji.
Prote
Rekultywacja gruntów i wód, likwidacja skażeń, pogotowie ekologiczne. O firmie, aktualności, fotogaleria.
Sanitrans
Wywóz nieczystości stałych i płynnych, udrożnianie kanalizacji, czyszczenie separatorów, osadników, selektywna zbiórka odpadów.
Secura
Zakład Usług Specjalistycznych świadczący usługi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska w miejscu pracy.
Senator BIS
Transport i utylizacja odpadów (także niebezpiecznych), oczyszczanie kanalizacji i separatorów, wynajem kabin sanitarnych.
Wod-Bud
Projektowanie i realizacja inwestycji z dziedziny ochrony środowiska, inżynierii sanitarnej, gospodarki odpadami, hydrogeologii. Usuwanie i utylizacja odpadów niebezpiecznych.
Woda-ścieki
Informator branżowy, baza firm i produktów.
Wodrol
Wykonawstwo wodociągów i stacji uzdatniania wody, kanalizacji i oczyszczalni ścieków oraz sieci gazowych i kotłowni. Wrocław.
Zakład Ochrony Środowiska, Andrzej Łyczka
Wykonuje uszczelnienia z zastosowaniem folii z polietylenu wysokiej gęstości, które znajdują zastosowanie jako syntetyczne bariery izolacyjne na różnorodnych obiektach inżynieryjnych, hydrotechnicznych i przemysłowych. Modrzyca k/Nowej Soli.

Inne wersje językowe tej kategorii: 15

[Desk Mozilla]
Ostatnia zmiana:
grudnia 22, 2016 at 2:24:04 UTC
Biznes
Komputery
Gry
Zdrowie
Dom
Media
Wypoczynek
Leksykon
Regionalne
Nauka i edukacja
Zakupy
Społeczeństwo
Sport
All Languages
Kultura i sztuka