World Persian مرجع آموزش دانشگاه‌ها
106
این بخش مربوط به سایت اختصاصی دانشگاهها می باشد. این گونه سایتها حاوی اطلاعاتی درباره فعالیتهای دانشگاه، دانشجویان، بخشهای مختلف دانشگاه، معرفی دانشکده ها و مواردی از این قبیل می باشند.

شاخه‌ها 6

دانشکده پزشکی تهران
نمادآموزش پزشکی در ایران
دانشگاه اراک
معرفی دانشگاه و بخشهای مختلف آن
دانشگاه ارومیه
معرفی دانشگاه و اطلاعاتی در باره مراکز مختلف دانشگاه، خدمات مختلف، کتابخانه مرکزی دانشگاه و موارد متنوع دیگر
دانشگاه اصفهان
آشنایی با دانشگاه، رشته های تحصیلی، کتابخانه، فعالیت های آموزشی و پژوهشی و پایان نامه ها
دانشگاه امام صادق
شامل معرفی دانشگاه، بخشهای مختلف آن و نیز آشنایی با اساتید دانشگاه، مقررات دانشگاه، پذیرش دانشجو، بانکهای اطلاعاتی و اخبار
دانشگاه بوعلی سینا - همدان
آشنایی با دانشگاه - کتابخانه - دانشکده ها- اعضای هیئت علمی
دانشگاه تربیت مدرس
سایت اختصاصی دانشگاه به همراه اطلاعات مربوط به آن
دانشگاه تهران
آشنایی با قسمتهای مختلف دانشگاه از قبیل مدیریت، دانشکده ها، مراکز تحقیقاتی و اطلاعات و خبرها
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
سایت رسمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشگاه سمنان
معرفی بخشهای مختلف دانشگاه، معرفی دانشکده ها و اطلاعاتی در باره شهر سمنان
دانشگاه شهر کرد
شامل معرفی بخشهای مختلف دانشگاه، اساتید هیئت علمی و نیز مطالبی در باره شهر کرد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
معرفی دانشکده ها و بخشهای مختلف، کتابخانه و اساتید برگزیده دانشگاه
دانشگاه صنعت نفت
معرفی دانشگاه صنعت نفت و بخشهای مختلف آن
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آشنایی با دانشگاه، کتابخانه ها، اعضاء هیئت علمی و نیز معرفی سمینارها و تحقیقات علمی و پژوهشی - انگلِسی
دانشگاه صنعتی شریف
سایت رسمی دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
شامل:معرفی، سازمان مرکزی، مجتمع ها و مراکز تحقیقاتی , کتابخانه، مراکز تحقییاتی ،اخبار و کنفراس ها
دانشگاه علم و صنعت ایران
معرفی بخشهای مختلف دانشگاه و اطلاع رسانی فعالیتهای آن
دانشگاه فردوسی مشهد
معرفی دانشگاه و اطلاعاتی در باره مراکز مختلف دانشگاه، خدمات مختلف، کتابخانه مرکزی دانشگاه و موارد متنوع دیگر
دانشگاه هنر اسلامی تبریز
این سایت به شرح قسمتهای مختلف دانشگاه از قبیل مدیریت دانشگاه امکانات، فضاهای آموزشی و سایر سیتمهای اطلاع رسانی از قبیل ثبت نام اینترنتی و کتابخانه دیجیتالی میباشد
دانشگاه پیام نور
سایت مرکزی دانشگاه، شامل اطلاعات ی در باره ساختار، قوانین، دوره ها، راهنما و موارد متنوع دیگر
دانشگاه گرگان
شامل اطلاعاتی در باره دانشگاه و اعضاء هیئت علمی
مؤسسه آموزش عالی سجاد
آشنایی با دانشگاه، مرکز تحقیقات، کتابخانه و بخش های مختلف دانشگاه

این شاخه به زبان‌های دیگر: 1

[Leaning Mozilla]
آخرین بروزآوری:
فوریه 14, 2017 at 9:17:27 UTC
مرجع
دانش
خرید
جامعه
ورزش
All Languages
هنر
بازرگانی
رایانه
بازی‌ها
بهداشت
خانه
اخبار
سرگرمی