این شاخه مخصوص نرم‌افزارهای مدیریت گردش کار و اتوماسیون اداری می‌باشد.

این شاخه به زبان‌های دیگر: 2

[Angband Mozilla]
آخرین بروزآوری:
اکتبر 29, 2007 at 0:24:14 UTC
رایانه
بازی‌ها
بهداشت
خانه
اخبار
سرگرمی
مرجع
دانش
خرید
جامعه
ورزش
All Languages
هنر
بازرگانی