این شاخه مخصوص قلم‌ها و فونت‌ها می‌باشد.

این شاخه به زبان‌های دیگر: 16

[Angband Mozilla]
آخرین بروزآوری:
سپتامبر 22, 2011 at 12:24:53 UTC
رایانه
بازی‌ها
بهداشت
خانه
اخبار
سرگرمی
مرجع
دانش
خرید
جامعه
ورزش
All Languages
هنر
بازرگانی