زیرشاخه‌های این شاخه مربوط به جهانی سازی می‌باشند.

شاخه‌ها 2

این شاخه به زبان‌های دیگر: 7

[Angband Mozilla]
آخرین بروزآوری:
اکتبر 13, 2014 at 11:55:14 UTC
رایانه
بازی‌ها
بهداشت
خانه
اخبار
سرگرمی
مرجع
دانش
خرید
جامعه
ورزش
All Languages
هنر
بازرگانی