World Persian رایانه سازمان‌ها
0
این شاخه مخصوص سازمان‌های مرتبط با فن‌آوری اطلاعات و رایانه می‌باشد.

این شاخه به زبان‌های دیگر: 20

[Angband Mozilla]
آخرین بروزآوری:
آگوست 10, 2016 at 6:24:04 UTC
رایانه
بازی‌ها
بهداشت
خانه
اخبار
سرگرمی
مرجع
دانش
خرید
جامعه
ورزش
All Languages
هنر
بازرگانی