این شاخه مربوط به مسئله‌ی مهاجرت در جامعه است.
ویرایش گر های این شاخه تمام دقت خود را برای انتخاب سایت های زیبا، پر محتوا و کاربر پسند مرتبط با مهاجرت به کار می بندند.
سایت هایی که بار خبری و اطلاع رسانی نداشته باشند یا طراحی قدیمی و غیر قابل قبولی داشته باشند تایید نخواهند شد.

همچنین نگاه كنید به: 1

ایران تورنتو
شبکه ارتباطی ایرانیان مقیم تورنتو، کانادا، اطلاعات و اخبار مهاجرت، تحصیل و اقامت

این شاخه به زبان‌های دیگر: 13

[Welcome Mozilla]
آخرین بروزآوری:
سپتامبر 25, 2014 at 19:54:16 UTC
جامعه
ورزش
All Languages
هنر
بازرگانی
رایانه
بازی‌ها
بهداشت
خانه
اخبار
سرگرمی
مرجع
دانش
خرید