In Partnership with AOL
این شاخه به زبان‌های دیگر:
  • آب حیات - مطالبی در مورد تازه مسیحیان و آداب مسیحیت
    [!]
  • متن کامل انجیل - عهد جدید. شامل سرگذشت عیسی مسیح نوشته متی, مرقس, لوقا و یوحنا
    [!]
برای ویراستاری این شاخه داوطلب شوید.
Copyright © 1998-2014 AOL Inc. ضوابط کاربری
از وب‌گاه‌های همبسته‌ی ما دیدن کنید:  موزیلا | موزیک‌موز | ویکی‌پدیا

آخرین بروزآوری: اکتبر 11, 2013 at 7:47:58 UTC - ویرایش