In Partnership with AOL
این شاخه به زبان‌های دیگر:
  • متن کامل انجیل - عهد جدید. شامل سرگذشت عیسی مسیح نوشته متی, مرقس, لوقا و یوحنا
    [!]
برای ویراستاری این شاخه داوطلب شوید.
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. ضوابط کاربری
از وب‌گاه‌های همبسته‌ی ما دیدن کنید:  موزیلا | موزیک‌موز | ویکی‌پدیا

آخرین بروزآوری: دسامبر 18, 2014 at 13:45:04 UTC - ویرایش