شامل مؤسسات و سازمانهايى كه در رابطه با مسائل تاريخى فعاليت دارند.
شرکت مطالعه و مرمت خشت و خورشید
حفظ، نگهداری، تعمیر و بازسازی آثار و بناهای تاریخی ایران

این شاخه به زبان‌های دیگر: 11

[Book Mozilla]
آخرین بروزآوری:
دسامبر 28, 2008 at 7:23:41 UTC
جامعه
ورزش
All Languages
هنر
بازرگانی
رایانه
بازی‌ها
بهداشت
خانه
اخبار
سرگرمی
مرجع
دانش
خرید