این شاخه مربوط به حمل و نقل است.
شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور
ساخت و توسعه‌ی راه‌ها و آزادراه‌ها، راه آهن، بنادر و اسکله‌ها، فرودگاه‌ها

این شاخه به زبان‌های دیگر: 38

[Toyota_Mozilla]
آخرین بروزآوری:
آگوست 7, 2011 at 2:11:11 UTC
بازرگانی
رایانه
بازی‌ها
بهداشت
خانه
اخبار
سرگرمی
مرجع
دانش
خرید
جامعه
ورزش
All Languages
هنر