Fagforeninger som organiserer ingeniører og andre yrkesgrupper knyttet til teknologi.
EL og IT Forbundet
Landsomfattende sammenslutning som organiserer alle lønnstakere innenfor IKT-, energi- og elinstallasjonsbransjen.
NITO
Norges største ingeniørorganisasjon. NITO organiserer i hovedsak ingeniører og teknologer med treårig høgskoleutdanning.
Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna)
Foreningen skal samle sivilingeniører og teknisk-naturvitenskapelig utdannede i felles arbeid for profesjonens interesse.
[Mozzie the Clock-Keeper]
Siste oppdatering:
februar 13, 2007 at 20:28:08 UTC
Vitenskap
Handel
Samfunn
Sport
All Languages
Kunst og kultur
Næringsliv
Data
Spill
Helse
Hjem og familie
Nyheter
Ferie og fritid
Referanse
Regionalt