In Partnership with AOL
Denne kategorien på andre språk:
 • Abelprisen - Om Abelprisen og tidligere vinnere, samt om matematikeren Niels Henrik Abel som prisen er oppkalt etter.
  [!]
 • Avansert kalkulator - En avansert og brukervennlig kalkulator med mange gode funksjoner. Har historikk og lar brukeren dele utregninger med venner og kolleger.
  [!]
 • Eksamensoppgaver.org - Tidligere gitte eksamensoppgaver med løsningsforslag og videoundervisning i matematikk. Fagsiden er gratis og søker å hjelpe elever på videregående med matte.
  [!]
 • INFOMAT - Medlemsbladet til Norsk matematisk forening i fulltekst.
  [!]
 • KappAbel - Matematikkonkurranse for norske niendeklassinger. Konkurransen er kalt opp etter den norske matematikeren Niels Henrik Abel.
  [!]
 • LAMIS - Landslaget for matematikk i skolen, en organisasjon for alle som er interessert i matematikk og matematikkundervisning.
  [!]
 • Matematikk.net - Tilbyr mattematikkleksikon, oppgaver og et aktivt mattematikkforum rettet mot elever i ungdomsskole, videregående og høyskoler. Nettstedet gjennomgår også ungdomsskolens pensum i matte og dekker algebra, ligninger, funksjoner, potenser, prosent- og sannsynlighetsregning, geometri og statistikk.
  [!]
 • matematikk.org - Resursside for elever fra grunnskule til videregående skole (og lærarskole), for deres lærerere og for interesserte foreldre. Nettstedet er et samarbeid mellom de matematiske instituttene ved universitetene i Norge, samt Høgskolen i Agder og i Oslo.
  [!]
 • Matematikken - trenger vi den? - Kronikk i Sunnmørsposten skrevet av Kai A. Olsen, professor i informatikk, og Stein Berg Oshaug, adm.dir. i Oshaug Metall. [pdf]
  [!]
 • Matematikkens kulturhistorie - Internettbasert etterutdanningskurs for lærere, Høgskolen i Tromsø.
  [!]
 • Matematikkforlaget - Produsent av eksamenshefter, hjelpebøker og lærebøker i matematikk for ungdomsskole og videregående skole.
  [!]
 • Mattespill.no - Trening på hoderegning med mulighet for innlogging og resultatlister.
  [!]
 • Meisterlege matematikarar - Artikkel i Uniform om matematikkprofessorene Erling Størmer og Ola Bratteli som mottok Møbiusprisen for blant annet å ha etablert Oslo-skolen i operator algebraer.
  [!]
 • Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen (NSMO) - Har som hovedoppgave å lede utvikling av nye og bedre metoder i matematikkopplæringen i barnhage, grunnskole, videregående skole, voksenopplæring og lærerutdanning i Norge. Informasjon, nyheter, diskusjonsforum, lenker og nasjonale prøver.
  [!]
 • Nordisk matematisk tidsskrift (Normat) - Informasjon om utgivere og abonnement, samt innholdsoversikt for hvert nummer.
  [!]
 • Norsk matematikkråd - Frittstående, rådgivende organ med ansvars for matematikk, herunder statistikk og mekanikk, og matematikkdidaktikk.
  [!]
 • Norsk matematisk forening - Informasjon om medlemskap, styret, aktiviteter og historikk.
  [!]
 • NRK Nett-TV: Matematikkbok - Intervju på Frokost-TV med matematikkprofessor Audun Holme som har skrevet bok om matematikkens historie.
  [!]
 • Pi er ikke lik fire - Om den matematiske konstanten Pi.
  [!]
 • Ski og matematikk - Årlig seminar for matematikere fra alle disipliner. Program og praktisk informasjon.
  [!]
 • Symmetri - Godt essay om symmetri som henvender seg til lærere i grunnskolen og andre interesserte.
  [!]
 • Tangenten - Presentasjon av tidsskriftet om og for matematikkundervisning.
  [!]
 • Universitetsbiblioteket i Bergen - Informasjon om matematiske bøker, tidsskrift og databaser ved biblioteket pluss lenkesamling.
  [!]
 • www.matte.no - Samling av nettressurser som kan brukes i skolens matematikkundervisning og informasjon om programmet DSL-Matte.
  [!]
 • En matematisk oppdagelsesreisende - Artikkel på Forskning.no om Lennart Carleson sin forskning, i sammenheng med at han ble tildelt Abelprisen for 2006. (May 23, 2006)
  [!]
 • En ydmyk konge - Intervju på Forskning.no av Peter D. Lax i sammenheng med at han ble tildelt Abelprisen for 2005. (May 26, 2005)
  [!]
 • Læreplan i matematikk romantisk og naiv - Kronikk i Aftenposten skrevet av Atle Halvorsen. (March 02, 2005)
  [!]
 • Matematikk på død og liv - Matematikk er mer enn tall og tegn. Matematikk er mystikk, levende mennesker og dødelig drama. Intervju i Dagbladet med professor Audun Holme, UiB. (July 12, 2001)
  [!]
 • Bladet Forskning: Et liv med matematikk - Intervju med amanuensis Arne B. Sletsjøe i anledning av Matematikkåret 2000 skrevet av Bård Amundsen. (October 25, 2000)
  [!]
Du kan melde deg som frivillig til å redigere denne kategorien.
Copyright © 1998-2016 AOL Inc. Betingelser for bruk
Besøk våre beslektede nettsteder  mozilla.org | MusicMoz | Wikipedia

Siste oppdatering: mars 9, 2016 at 14:05:03 UTC - rediger